I debatten om Tangkrogen er medlem af teknisk udvalg Steen B. Andersen (S) meget ivrig for at tale om områdets fremtid som strandpark. Den meget store udvidelse af lystbådehavnen og flytningen af rensningsanlægget er i sandhed også en diskussion værd, men det der for alvor får følelser frem, er det rekreative område. Fortalerne for planen taler som Steen B. Andersen meget om hvor dejligt området kan blive med mere natur, strand og bedre vandaktiviteter. Tangkrogens fremtid omtales her ret konsekvent som en strandpark, og der sammenlignes med andre strandparker som Amager Strandpark.

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vi fik mere bynær natur og en strandpark med plads til masser af liv og aktiviteter. Det er Amager Strandpark et udmærket eksempel på. Men læg mærke til hvilke aktiviteter, der afholdes her. Det er bløde aktiviteter som motionsløb, vielser i det fri, yoga-festival og lignende. Det er den type aktiviteter, der passer godt til en park, lidt som vi kender det fra aktiviteterne i Mindeparken. Derfor er sammenligningen af Amager Strandpark og planerne for udvidelsen af Tangkrogen ikke en fair sammenligning.

Tangkrogen er i dag ikke en park, men en forblæst grusørken til store, tunge events. Det område lægges der op til at udvide, så der kommer endnu mere grus og en endnu større, åben og forblæst plads. Det er ikke en strandpark med masser af dejlig natur. Det er en grusplads til tunge events. Der kan komme mere natur og plads til ophold ud mod vandet, men selve pladsen har i forslaget stadig en kæmpestor grusplads og nu plads til endnu større, tunge events.

Det er hele den præmis, jeg synes er forkert. Lav hellere hele området om til en strandpark med bynær natur, fjern gruspladsen, og flyt alle de tunge events til andre pladser, hvor der er bedre forhold for dem. Der er masser af gode forslag i spil om alternative steder, og hvis man virkelig ville, skulle det nok kunne lykkes relativt hurtigt at få nedlagt Tangkrogen som eventplads til tunge events og få dem flyttet til andre steder i kommunen.

Jeg har selv i en årrække været projektchef for events på Tangkrogen. Det er et udmærket sted til events, men det er de forkerte events, man placerer her. Særligt da gruspladsen blev anlagt, ændrede det fuldstændig pladsens funktion. Den er virkelig ikke særlig rar at lave events på. Der skal ikke meget blæsevejr til før det ikke er til at være på pladsen for støv.

Derfor foreslår jeg at gruspladsen nedlægges, og at den også fjernes fra planerne for Tangkrogens udvidelse. For min skyld kan der godt være et større eventområde, bare det tænkes som et eventområde til bløde events, der fint kan klare sig på hårdt græs som man kender det fra parkerne. Der er masser af den type events, vi kan fylde Tangkrogen med i løbet af året, og det vil gøre området meget mere anvendeligt og behageligt at færdes på hvis der er bynær natur, træer, buske og græs i stedet for grus.

Tænk hvis her var grøn og dejlig bynær natur i stedet for grus.

Referencer:
Arrangementer i Amager Strandpark
Aarhus Kommunes helhedsplan for Tangkrogen
Debat om Tangkrogen: Grusørken eller bynær natur? – Aarhus Stiftstidende 16.08.2017
Tangkrogen bør forblive Tangkrogen – Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening 21.08.2017