Blog

Hvad skal vi med arveafgiften?

Arveafgiften er igen et hot tema, og på den nye hjemmeside, hvor man kan samle underskrifter for forslag til folketingsbehandling, er der såmænd også et borgerforslag for at afskaffe den. Blandt liberale stemmer er det populært at tale kassedamens sag og gøre det til en kamp for den lille mand. Men lad mig lige bringe lidt fakta ind i debatten.

Der er et bundfradrag på arveafgiften på 289.000 kr., så spørgsmålet er hvor mange kroner statskassen egentlig hiver ind fra afdøde kassedamers bo og hvor mange procent af deres arv, der går ubeskåret videre til de efterladte.

Der er ikke afgift på arv til ægtefællen. Børn og anden nær familie betaler 15 pct af restbeløbet. Er arven på 300.000 kr. når boet er gjort op, er det altså 15 pct af 11.000 kr. staten får i arveafgift. Flere familier rammer grænsen for bundfradraget fordi vi som samfund er blevet mere velhavende. Her har udviklingen på boligmarkedet en vigtig rolle, men det har aldrig været tanken at ramme alle familier, der har oplevet værdistigninger i sommerhuset og ejerboligen. Jeg er derfor også helt enig i at der skal gøres noget ved arveafgiften.

Den meget enkle løsning er at hæve bundfradraget. Derudover er der rigtig gode argumenter for at gøre arveafgiften progressiv. Alternativet foreslår netop en progressiv afgift hvor bundfradraget hæves til 500.000 kr. og afgiften hæves med 15 pct over 1 million kroner. Det betyder at alle der arver op til 1,2 millioner kroner vil betale mindre, men at dem der arver mere, også skal betale mere i arveafgift. Jeg kunne godt være med til at bundfradraget såmænd også sættes højere, men i forhold til den sociale balance, vil afgiften ikke ramme familier med lav indkomst og få værdier, hvis de først skal betale 15 pct afgift for arv over en halv million kroner.

I min optik skal arveafgiften ikke være en skat, der rammer hårdt i helt almindelige familier. En mindre familieformue kan i dag blive reduceret betydeligt, når der er flere generationsskift efter hinanden. Med et højere bundfradrag vil det problem være langt mindre og ikke føles nær så uretfærdigt, som det kan føles i dag. Men de familier, der har store familieformuer, har vi brug for at beskatte for at begrænse kapitalakkumulation. Ved at afskaffe arveafgiften helt, gør man først og fremmest noget godt for de rige familier. Vil man hjælpe kassedamens familie, er det et højere bundfradrag og en progressiv arveafgift, der er løsningen.

Læs mere:
Alternativets Finanslovsforslag 2018
Alternativets økonomiske politik

Kandidatgrundlag 2018

Præsentationsvideo til opstillingsmøde for valg af folketingskandidater i Alternativets Storkreds Østjylland 17/3 2018:

Mit kandidatgrundlag kan læses her:

Se som PDF: HC Molbech Kandidatgrundlag 2018

 

HC Molbech

Cand.mag. i Informationsvidenskab, supplering på Statskundskab.
Født i Herning i 1976 og vokset op på en gård nær Ringkøbing.
Flyttede til Aarhus for at studere i 1997 og bor i Aarhus.
Klassisk sanger og middelaldermusiker.
Humanist, vegetar og naturelsker.

Jeg er en kulturel iværksætter med mange projekter bag mig gennem arbejde, samt fra frivillige foreninger og egen virksomhed siden studietiden.

Har haft titler som underviser, kommunikationsansvarlig, it-konsulent, projektchef og meget mere. Arbejder i dag primært som musiker og selvstændig.

 

Motivation

Jeg var aktiv i ungdoms- og studenterpolitik, men følte mig politisk hjemløs efter studietiden. Lige siden har jeg haft lyst til at engagere mig igen, men først med Alternativet fandt jeg et projekt, jeg kunne stå inde for, og som jeg mener at der er behov for nu, mere end nogensinde.

Den politiske debat fokuserer sjældent på de store emner, der kan dreje samfundsudviklingen i den rigtige retning. Jeg drømmer om at vi kan hæve blikket og tale meget mere om de visioner, vi har for hvordan vi skaber en bedre verden. Menneskeheden er nået til et udviklingstrin hvor vi er i en meget kritisk fase. Vi er i fuld gang med at ødelægge vores eget eksistensgrundlag, men historien viser os at det netop er kriser, der skaber forandringer.

Den nuværende samfundsmodel med neoliberalismen som det underlæggende økonomiske tankesæt er ikke i stand til at levere løsningerne. Derfor ser vi i disse år en fremkomst af autokratiske og nationalistiske bevægelser, men heldigvis også en mere demokratisk og progressiv, global bevægelse, som Alternativet er en del af.

Jeg tror at vi ud af kriserne netop har muligheden for at skabe en ny og meget mere miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig samfundsmodel. Men vi står i et vadested hvor det kan gå mange veje. Derfor vil jeg gerne i Folketinget for Alternativet og kæmpe for at det bliver den grønne, demokratiske, frisindede og empatiske fremtidsvision, der sejrer.

 

Profil og mærkesager

Mine interesser for konkrete politiske emner spænder bredt: kultur, it, økonomi, beskæftigelse og sociale forhold, mangfoldighed, integration og ligeværd, infrastruktur, demokratiudvikling, natur, klima og miljø, for bare lige at nævne lidt.

Jeg har været med i udviklingen af Alternativets politik for kultur, it, teknik & miljø, religion, ligeværd og integration, freds- og international politik og en hel del mere. Omsat til klassiske ordførerskaber for de ting, jeg nok ved mest om: kultur, kirke, it, transport, ligeværd, arbejdsmarked, økonomi, skat, EU/international politik,.

Folkeoplysning, kirke og kultur har jeg en særlig interesse og viden indenfor pga. flere års arbejde på Folkeuniversitetet, i Folkekirken, som selvstændig musiker og med stor erfaring fra frivilligt foreningsarbejde. Derudover vil jeg som mangeårig vegetar også gerne slå et slag for udbredelsen af en mere plantebaseret kost i Danmark og en omfattende omstilling af fødevareproduktionen.

Jeg drømmer dog om at vi kan lave en valgkamp hvor kandidaterne går til valg på et valgprogram hvor vi har fælles overordnede mærkesager og hvert vores fokus. Det kunne være (med forslag til mit fokus i parentes):

det GRØNNE
(plantebaseret kost, omstilling af fødevareproduktionen samt fremme og beskyttelse af naturen)

det DEMOKRATISKE
(borgerinddragelse/samskabelse, gennemsigtighed, udvikling af demokratiet og nye samfundsmodeller)

det ØKONOMISKE
(arbejdsmarkedet, prekariatet, borgerløn, progressiv skattepolitik og bekæmpelse af skattely)

 

Mere om HC

For mere information om mig og mine politiske holdninger og forslag, læs debatindlæg, kronikker og blogindlæg samt se videoer på hcmolbech.dk

 

Om mig som politiker-type vil jeg sige at jeg befinder mig rigtig godt med at debattere og stille mig op foran en forsamling, og med at organisere, sætte mig ind i fagligt kompliceret materiale og udvikle politik. Politisk aktivisme tager jeg primært del i ved selv at lave arrangementer eller deltage i demonstrationer og happenings og i den forbindelse deltage i den offentlige debat om emnet, herunder med læserbreve og på sociale medier.

 

Demonstration foran jobcentret i Aarhus sammen med mine medkandidater Mira og Niels.

 

Indsamling af skrald i Botanisk Have til Naturens Dag.

 

Demokratiudvikling og borgerinddragelse i praksis.
AMA står for Ask Me Anything. Det foregik på Reddit, der er et socialt medie, der virker lidt som en blanding mellem en nyhedstjeneste og et diskussionsforum. Her kunne brugerne stille mig alle mulige spørgsmål, som jeg svarede på i løbet af dagen i forbindelse med kommunalvalget.

Hvor er sneen og fuglene?

Det er hvidt herude. Kyndelmisse slår sin knude og fuglene hilser os med sagte pik på rude. Eller, nå nej, der er ingen sne. Ingen dansk vinter, som jeg kendte den fra barn. Ingen sangfugle i min have. Den nye generation vokser op uden isvintre og fugle. Men hvad skal vi da også bruge det til?

Den største krise for Danmark er jo at vi bliver overrendt af flygtninge. Jeg er ikke helt sikker på at jeg kan holde ud at tænke på, at vi nu går en valgkamp i møde, hvor det der kommer til at fylde mest, er hvem der kan stramme mest. Hvornår kan vi løfte blikket? Se ud over vores egen næsetip. Det kan fint starte i det små. Hvor er sneen og fuglene?

Læs mere:

Tre millioner fugle er forsvundet

 

Mærkesager til KV17

Alternativets overordnede mærkesager til kommunalvalget i Aarhus 2017:

 • En kommune hvor beslutningerne tages borgernært og på et gennemsigtigt grundlag.
 • Bæredygtig byudvikling hvor man tager hensyn til bynatur, biodiversitet og frirum for mennesker.
 • Et Aarhus hvor alle aarhusianere har mulighed for at leve det liv, de ønsker, uanset køn, seksualitet, religion, etnicitet eller overbevisninger, og en kommune, hvor alle bliver mødt værdigt og tillidsfuldt – især når livet er svært.
 • Vi ønsker at skabe rammerne for et frodigt erhvervsliv i Aarhus gennem en ambitiøs iværksætterpolitik, der gør det let og attraktivt at starte egen virksomhed i Aarhus.

Læs mere på http://alternativetaarhus.dk/profil-til-kv17/
Se også:
Kommunalvalg 2017 – Valgprogram for Alternativet Aarhus
Grønt håb for Aarhus – Hvad får du med Alternativet i byrådet?
100 fællesskaber – En kommune (PDF)
Aarhus-Manifestet

Mine særlige mærkesager:

Demokratiet skal styrkes lokalt

Demokratiet skal gentænkes med en ny politisk kultur hvor vi har mere empati, viser tillid, har en gennemsigtig og ærlig debatkultur, samarbejder på tværs af politiske uenigheder og tænker i at skabe løsninger i fællesskab. Vi skal blive bedre til at lytte, og arbejde for at få beslutningerne tættere på borgerne. Vi skal have tillid til mennesker og frisætte borgernes energi til at forvalte meget mere ansvar for det nære samfund. Det kan gøres gennem borgerdrevne forslag til behandling i byrådet, men også ved at give reel beslutningskompetence til borgerne i lokale råd, der eksempelvis bør være langt mere med i udviklingen af lokalplaner. Borgerinddragelsen skal styrkes, så borgerne reelt bliver inddraget og lyttet til. Det kæmper jeg for, fordi jeg tror på mennesker, og på at positive forandringer skabes bedst i fællesskab.
Læs mere:
Byudviklingen tilbage til byen
Forandring i fællesskab
Beretninger fra Udkants-Aarhus

Kultur og natur skal opprioriteres

Til spørgsmålet “Hvad gør især, at Aarhus er en god by for dig?”, er kulturliv og natur de to absolutte topscorere blandt svarene. Så kunne man tro at det også var kulturen og naturen, man satte øverst på dagsordenen for byens udvikling, men sådan forholder det sig desværre ikke. Det skal vi gøre bedre. Et sprudlende, kreativt kulturliv styrkes ved at lokaler og offentlige pladser kan anvendes langt billigere end i dag. Kulturen er ikke et “nice to have”, men et “need to have”, og det skal i langt højere grad tænkes med i alle politikområder, fx med tiltag som “kultur på recept” indenfor sundhedsområdet. Byudvikling skal skabe flere frizoner og plads til mere natur og liv. Sammenhængende naturområder som den grønne kile langs Aarhus Å skal bevares, ikke bebygges med højhuse.
Læs mere:
Tangkrogen – natur og kultur tæt på byen
Kultur på dagsordenen
Grønt håb for Aarhus

Fokus på ny teknologi og iværksætteri

Den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen er oppe i et helt nyt gear. Det kræver nye måder at træffe beslutninger og meget mere fleksibilitet, også indenfor den offentlige forvaltning. Derfor skal vi være åbne for nye måder at organisere os og blive bedre til at håndtere udfordringer og muligheder med nye teknologier. Et godt sted at starte er at få oprettet et teknologiudvalg i kommunen, der kan være med til at få mere faglig viden tættere på byrådet. Aarhus skal gå forrest med ny teknologi og være den bedste by for iværksættere og kreative folk, der får plads til at afprøve deres gode idéer.
Læs mere:
Aarhus skal i førertrøjen med teknologi
Kontanthjælp uden modkrav frigør resurser
Politikerne skal vide mere om IT
Fremtidens byer er uden privatbilisme og parkeringspladser

 

Kort om mig

Jeg er cand.mag. i Informationsvidenskab, og har bl.a. brugt min faglighed i stillinger som underviser, it-konsulent og kommunikationsansvarlig. Jeg er iværksætter-typen, så jeg har en del spændende projekter bag mig og har siddet i mange bestyrelser og arrangørgrupper i foreningslivet. I dag arbejder jeg som selvstændig, især som musiker.

HC Molbech
Cand.mag.
Selvstændig
41 år
Bor i Aarhus

HC byder velkommen til Tech Masterclass 2 hos ITK på Dokk1. Emnet var open source, offentlige it-projekter og tværkommunalt samarbejde.

Tech Masterclass var en serie af møder, jeg tog initiativ til. Emnet var it og digitalisering, og her deltog politikere og borgere i samtale med fagfolk  Jeg er selv it-uddannet og har bl.a. arbejdet som it-konsulent på Folkeuniversitetet, men til disse møder sad jeg ligesom de andre politikere med for at lytte og bliver klogere. Møderne var desuden med til at sætte fokus på at vi mangler mere viden og kompetencer indenfor it på det politiske niveau.

Jeg foreslår at vi får oprettet et teknologiudvalg på lige linje med kommunens øvrige faste udvalg, der knytter fagfolk tættere på det politiske niveau i byrådets daglige arbejde. Med mig i byrådet får du desuden en person, der vil tænke i nye løsninger, nye teknologier og som vil kæmpe for at indføre mere agile (fleksible) tilgange på alle niveauer i det politiske arbejde.
Læs mere: Aarhus skal i førertrøjen med teknologi

Jeg har desuden en lang karriere bag mig som projektmager og kulturel iværksætter. Jeg har bl.a. været med til at starte kultur– og vidensfestivalen Århundredets Festival og har været projektchef og i bestyrelsen for en lang række frivillige foreninger. I dag lever jeg som musiker og selvstændig, så når jeg ikke arbejder med politik, kan du ofte finde mig i middelaldertøj på en markedsplads hvor jeg synger af karsken bælg.

Læs mere om den lokalpolitik, jeg har udviklet:
Kulturpolitik for Alternativet Aarhus – Vedtaget 28.08.2017
IT-politik for Alternativet Aarhus – Vedtaget 28.08.2017

Kommunalvalg 2017

Alternativet Aarhus stiller op til KV17 for at sprede håb. Grønne håb om en kommune med plads til natur, biodiversitet og mennesker. Grønne håb om at der tænkes bæredygtigt i enhver forstand når der træffes beslutninger i kommunen.

Vi vil også sprede demokratiske håb. Håb, der giver alle i Aarhus kommune troen på og tilliden til at byrådet altid handler i borgernes bedste interesse, at man som borger bliver hørt af kommunen, når man har noget på hjerte, og at man som borger bliver mødt ligeværdigt og tillidsfuldt, når man har brug for sin kommune. Demokratisk håb om en kommune hvor beslutningerne tages borgernært og på et gennemsigtigt grundlag og demokratisk håb om at Aarhus vedbliver at være en kommune med positive, konstruktive debatter på tværs af partierne og i dialog med borgerne.

Vi går til valg på følgende punkter:

 • Bæredygtig byudvikling hvor man tager hensyn til bynatur, biodiversitet og frirum for mennesker. Og dermed også en bæredygtig udvikling af hele kommunen hvor både by, natur og infrastruktur styrkes alle steder.
 • Et Aarhus hvor alle aarhusianere har mulighed for at leve det liv, de ønsker, uanset køn, seksualitet, religion, etnicitet eller overbevisninger, og en kommune, hvor alle bliver mødt værdigt og tillidsfuldt – især når livet er svært.
 • Vi ønsker at skabe rammerne for et frodigt erhvervsliv i Aarhus gennem en ambitiøs iværksætterpolitik, der gør det let og attraktivt at starte egen virksomhed i Aarhus, ved at styrke kulturlivet i Aarhus og bevare og styrke den store indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til de virksomheder, der mangler det.
 • Aarhus Kommune som eksperimentalzone hvor vi kan prøve store visioner for Danmark af lokalt og påbegynde arbejdet med fx kontanthjælp uden modkrav, indføring af nye, teknologiske løsninger uden tab af antallet af arbejdspladser, frisætning af kommunens medarbejdere gennem tillid til at de bedst ved hvordan de udfører deres arbejde.

Se også:
Mærkesager til KV17
Hvad mener HC Molbech?
Videoer til KV17-valgkampen
Aarhus-Manifestet
100 fællesskaber – En kommune (PDF)

Tech Masterclass

Tech Masterclass var en serie af møder, jeg tog initiativ til. Emnet var it og digitalisering, og her deltog politikere og borgere i samtale med fagfolk. Jeg er selv it-uddannet og har bl.a. arbejdet som it-konsulent på Folkeuniversitetet, men til disse møder sad jeg ligesom de andre politikere med for at lytte og blive klogere. Møderne var desuden med til at sætte fokus på at vi mangler mere viden og kompetencer indenfor it på det politiske niveau.

Billedet ovenfor: Jon Skjerning-Rasmussen og Thomas Huulbæk Titanium er de to it-tovholdere, der i øjeblikket leder et pilotprojekt med at teste open source-systemet Polis i en dansk kontekst. Dette internetbaserede system benytter Taiwans regering til at vedtage lovgivning med direkte involvering af borgerne i den demokratiske proces. Vi hørte om erfaringerne med det, og om hvad potentialerne er for udvikling af demokratiet i Danmark ved hjælp af internetbaserede systemer til afstemninger og direkte brugerinvolvering i politikformulering og beslutningsprocesser. Læs mere om Polis: https://pol.is/gov

Se materiale fra møderne her:

Tillid og kvalitet i software – Johan Abildskou

OS2 – Offentligt Samarbejde – Open Source– Rasmus Frey
Open Source – Forretningsmodellen over dem alle – Morten Kjærsgaard
Offentlige IT-projekter – hvorfor er det så svært? – Leif Sørensen
Kommunale fællesskaber og digitale assistenter – Jon Badstue Pedersen

EUs persondataforordning – Jens Hörlyck

Referat-Masterclass1-Tillid
Referat-Masterclass2-OpenSource

Kulturpolitik

Alternativet Aarhus 2017-2020

Forslagsstillere: Kulturgruppen v/HC Molbech

Vedtaget på politikmødet 28.08.2017.

 

Indledning

I Aarhus Kommunes kulturpolitik for 2017-2020 fremgår det af en analyse fra Epinion at der er to tydelige topscorere til spørgsmålet “Hvad gør især, at Aarhus er en god by for dig?”. Det er hhv. Kulturliv med 38 % og Natur med 32 %. På en delt tredjeplads med 20 % finder man de to svar Studieliv og Størrelsen på byen. Med kultur og natur som de absolutte topscorere, mener vi at det siger ret klart at her er noget, Aarhus gør godt nu, men også at her en styrkeposition, vi kan udvikle yderligere.

 

Overordnet vision

Alternativets kulturpolitik går ud på at om at skabe gode liv ved at sikre et aktivt og mangfoldigt kulturliv i alle dele af kommunen. Kulturpolitikken har længe været nedprioriteret, men Alternativet vil arbejde for, at området genopdyrkes som et politisk fokusområde, så kunst og kultur igen kan blive en vigtig motor for samfundsudviklingen.

Vi tror på, at kunst og kultur kan berige vores liv, understøtte vores mangfoldige fællesskaber, levere løsninger som adresserer klima-, social- og økonomiske spørgsmål. Kunst og kultur kan understøtte læring og kreativitet i uddannelsessystemet og er en forudsætning for udviklingen af innovative og entreprenante løsninger i det private og offentlige erhvervsliv og i krydsfeltet herimellem. Aarhus Kommune er mangfoldig, og det skal vi sikre at vores kulturtilbud derfor også er.

Kunst og kultur er ikke kun ”nice to have”, det er ”need to have”. Kunst og kultur handler ikke kun om gode og rare oplevelser for den enkelte. Kunst og kultur kan nemlig ændre os og vores forhold til verden og gøre os i stand til at forestille os nye måder at leve på – nye måder at gøre ting bedre. At kunne forestille sig nye måder at leve på er en forudsætning for at kunne handle og faktisk skabe en forandring i samfundet.

 

Hvad skal kulturen?

Kulturens formål er ikke at skabe profit og værdi, der kan måles i penge. Kulturens værdi skal derimod findes i de oplevelser, den genererer, den indsigt, den skaber og det fællesskab, den danner. Det er både en god forretning, fx på sundhedsområdet, men det er meget vigtigt i sig selv at støtte kulturen for at styrke civilsamfundet. Kulturen skal tages seriøst og anerkendes som en vigtig del af de kommunale beslutningsprocesser.

Kulturen skal være uden restriktioner med mere gunstige vilkår både til de etablerede institutioner og til det spirende og endnu ikke etablerede kreative miljø. Kulturen skal fungere som kulturel brobygger.

Kommunens opgaver

Vi mener at de primære opgaver, Aarhus Kommune skal løfte på kulturområdet, er at

 • Fremme og tilskynde til forskellig kunst- og kulturmæssig virksomhed.
 • Sørge for at der er forudsigelige udviklingsvilkår for kunst- og kulturlivet.
 • Fremme professionalitet og kvalitet i kulturtilbuddene.
 • Anspore til deltagelse i kulturelle aktiviteter.
 • Informere om virkemidler, tiltag, støtteordninger; generelt fremme tilgangen til informationer om kunst og kultur som vedrører brugere, skabere, udøvere, organisationer og institutioner.

Disse opgaver vil vi fokusere på at styrke yderligere gennem vores arbejde i byrådet og de respektive udvalg, råd og nævn. Derudover har vi nogle konkrete forslag til initiativer, vi gerne vil iværksætte:

 

Forslag

Flere frie kulturmidler

Det er et stort problem for kulturlivet, at der konstant skal laves ansøgninger og skaffes penge for at et projekt får lov at fortsætte og overleve. Mange små kulturinstitutioner fungerer projektbaseret og overlever kun pga. dedikerede frivillige kræfter. De kæmper fra projekt til projekt og fra år til år for at skaffe midler. Rigtig mange har ikke selv bygninger eller store driftsudgifter, men kæmper, ligesom enkeltstående kulturprojekter og de etablerede institutioner, om meget få midler, blot for at kunne få deres projekter realiseret. Vi ønsker derfor at der gives flere frie midler til den udøvende kultur, bruges mindre til drift, og at vejen til dem bliver enklere og mindre bureaukratisk.


Billigere forhold for de udøvende kunstnere og kreative

I mange kommuner stiller man gratis faciliteter til rådighed til kreativt arbejde. I skærende kontrast er det i Aarhus meget dyrt at leje sig ind på kommunens offentlige pladser og i lokaler som de, der udlejes på Godsbanen. Det betyder, at man hindrer teatergrupper, musikere, kunstnere og forfattere i at få adgang til brugbare faciliteter, samt at byrummet i langt mindre grad end tidligere bliver benyttet, fordi betalingen af pladsleje for torve, pladser mv. er for høj. Det har desværre også den konsekvens at mange kunstnere, eksempelvis de færdiguddannede fra Det Jyske Kunstakademi, rykker til andre byer som København, Bergen eller Berlin hvor de føler sig mere velkomne, fordi det er lettere at betale sig fra et atelier. Hvis vi skal holde på kunstnerne og hvis vi ønsker et rigt kreativt kulturliv i Aarhus, skal offentligt administrerede lokaler og pladser være langt billigere, gerne gratis.


Events skal ud i hele kommunen

Aarhus har haft stor succes med at tiltrække mange store events i de senere år, og har senest med titlen af Europæisk Kulturhovedstad virkelig markeret sig med et væld af events, heraf flere i mega-størrelse. Det er rigtig positivt med de mange events, men vi så gerne at der i langt større grad blev tænkt i at placere dem uden for ringgaden. Derfor så vi også gerne at der skaffes nye lokationer og alternative pladser til de store og tunge events udenfor midtbyen. Tangkrogen kunne eksempelvis med fordel gøres til et rekreativt naturområde med plads til blødere events, mens gruspladsen til de tunge events kunne nedlægges og den type arrangementer flyttes til andre pladser hvor de trafikale forhold også er bedre.


Kulturel bydel til kunstmiljøet

I forlængelse af Ridehuset, Officersbygningen og Musikhuset foreslår vi at udvide denne kulturelle bydel til at inkludere Brobjergskolen og gerne hænge sammen med Aarhus K og Institut for X. Her skal der indrettes bygninger som alene er tiltænkt kulturen, og som kan udfylde Aarhus’ presserende kulturelle behov: Øvelokaler til musikere, skrivepladser til forfattere, scener til teatergrupper. I byudviklingen af Sydhavnen foreslår vi tilsvarende at der her i lokalplanerne reserveres en stor del til kulturelle og kreative formål, så denne bydel også kan udvikle sig til en ny kulturel bydel.


Slip kreativiteten løs i kreative frizoner  

I modsætningen til nu, hvor det er nødvendigt at søge om tilladelse til at bruge et område eller en bydel til kreative formål, ønsker vi kreative frizoner, hvor der ikke skal søges om tilladelse. Aarhus K og Institut for X fungerer i praksis lidt på den måde i øjeblikket, men vi ønsker at gøre både den del samt dele af Sydhavnen og flere områder udenfor det centrale Aarhus til permanente frizoner. Desuden kan yderligere områder tænkes som midlertidige frizoner, hvor ordningen roterer fra sted til sted, og hvor tomme kommunale bygninger udnyttes.


Kultur på recept

Ligesom i Aalborg, Vordingborg, Nyborg og Silkeborg Kommune ønsker vi at langtidssyge kan få tildelt kultur på recept, der betyder, at kulturelle oplevelser betales af kommunen med det formål at øge borgernes livsglæde og bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Vi ved med sikkerhed at “kulturvitaminer” hjælper. Det viser bl.a. en forskningsrapport fra 2011 udarbejdet af Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet. Efter at have fulgt 50.0000 mennesker over to år kunne de konkludere at hyppig deltagelse i kulturelle aktiviteter mindsker sygdomme som depression, angst og stress.

Link til undersøgelse: http://www.ntnu.edu/news/culture-and-health


Kunst og kultur skal medregnes i alle kommunale budgetter

Kulturudvalget eller en nyoprettet kulturgruppe med fagpersoner skal inddrages i alle høringsfaser, så det kulturelle perspektiv bliver naturligt indlejret i alt det kommunale arbejde. Der skal være nogen, der i alle større beslutninger stiller spørgsmålet “Hvad med kulturen?”.


Mikrotilskud til kulturelle projekter

Vi ønsker en ordning, der yder små tilskud (under 30.000 kr.) til her-og-nu-projekter igangsat af nybegyndere og amatører, med en behandlingstid på 14 dage og ingen ansøgningsfrist. Der er allerede sådanne puljer målrettet initiativer i Gellerup, men vi ønsker at det skal udvides til en generel pulje med mikrotilskud til kulturelle projekter for hele kommunen.


Formidlingen af interkulturelle arrangementer skal styrkes

Formidlingen af arrangementer, der sigter mod at skabe større kulturel udveksling ved at invitere etniske danskere med til et kig ind i andre kulturer, skal styrkes. Man kan f.eks. undre sig over at åbningsfesten af Gellerup hovedgade i 2016 ikke blev bedre formidlet og slået op som et stor folkefest hvor alle Aarhus’ indbyggere var inviteret. Et stærk formidling af interkulturelle tiltag synliggør Aarhus’ minoriteter positivt. En stærk og målrettet formidling er vigtig som led i en aktiv integrationsindsats.

Link til Aarhus Kommunes kulturpolitik:

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Kultur-og-Borgerservice/Kulturforvaltningen/Kulturpolitik/KP-2017-2020/Vedtaget-Kulturpolitik/KB-Kulturpolitik-2017-DK-Web.pdf

 

It-politik

Alternativet Aarhus 2017-2020
Forslagsstillere: Digitaliseringsgruppen v/HC Molbech og Hans Peter Erbs-Hansen

Vedtaget på politikmødet 28.08.2017.

 

Indledning

Følgende forslag handler primært om etablering af en kommunal it-politik i Aarhus Kommune, samt et teknologiudvalg med ansvar for at udvikle og implementere denne politik på tværs af institutioner og forvaltninger i magistratsafdelingerne.

Ydermere indeholder forslaget forskellige anbefalinger, som Alternativet kunne tage op i denne kontekst. Det skal ikke ses som en endelig eller udtømmende liste.

Etablering af en kommunal it-strategi

Aarhus Kommune har ikke lavet en ny it-strategi siden 2007 – i stedet er den overordnede strategi den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. De 6 magistratsafdelinger har deres egen beslutningskompetence i forhold til it og digitalisering for deres område. Selvom de samarbejder, er der ingen fælles it-strategi og ingen fælles politisk ledelse.

It understøtter i dag alle processer i kommunalt regi, og det er afgørende at vi i Aarhus bliver endnu bedre til at indkøbe, udvikle og bruge it.

Vi foreslår at der etableres en kommunal it-strategi for Aarhus Kommune.

Overordnet skal it-arkitektur udvikles som samarbejdsprojekter gennem OS2 – det offentlige digitaliseringsfællesskab – eller lignende fællesskaber. På den mådes deles viden, risiko og software med andre kommuner. Derudover skal strategien sikre en fælles it-infrastruktur og -strategi på tværs af enheder og brugere i kommunen.

Oprettelse af et teknologiudvalg

I dag træffes beslutninger om it som hovedregel langt væk fra byrådet. Men it er så vigtigt at vi bør få det på den politiske dagsorden og have faglig kompetence tættere på byrådet. Ligesom der er flere andre råd og udvalg, der i øjeblikket består både af politikere og fagfolk, ønsker vi at der oprettes et fast teknologiudvalg med en høj faglig kompetence, som kan være tværgående for alle afdelinger af magistraten.

Sådan et udvalg vil sikre høj kvalitet i beslutningerne, vil kunne hjælpe forvaltninger og institutioner med at blive inddraget, og vil hjælpe Aarhus Kommune med at have en langsigtet politisk it-strategi.

Primære politiske tiltag

Vi anser de to følgende anbefalinger som kritiske for Aarhus Kommunes IT fremadrettet, uanset om de skal implementeres via en overordnet it-strategi og tilhørende teknologiudvalg eller ej.

1. Forenkling og modernisering af udbudsprocesser

Udbudsprocesser i dag er tunge og uhensigtsmæssige for de fleste indkøb af it-systemer. Rigide regler håndteres af jurister og konsulenter, som er langt fra problemerne, og it-platformene, der skal løse dem. Processerne fordrer store udbud, store firmaer og låste vandfaldsmodeller, der næsten garanterer de fejlslagne implementationer, vi hører om i pressen. Men der arbejdes på fuld tryk rundt omkring i det offentlige med nye tilgange, hvor der arbejdes agilt (metode inden for softwareudvikling, der baserer sig på en fleksibel tilgang til projektudviklingen), og hvor man sørger for at have fagfolk med helt fra starten. Her implementeres software i dialog med udviklere og slutbrugere, og de problemer, løsninger og erfaringer, der høstes undervejs, tages løbende med i revisioner af projektet, der dermed nemmere kan skifte retning og blive til en bedre løsning end hvis det blot gennemføres ud fra de præmisser, man opsætter for det ved opstarten.

Vi foreslår at der bliver sat stærkt ind for at hjælpe forvaltningerne med at forenkle arbejdsgangene i den løbende it-udvikling af både store og små projekter, og at byrådet leder ved at indsætte ressourcer for at få indført det agile princip og moderniseret udbudsprocesserne.

2. Open Source-software

Open Source-software, hvor kildekoden til den implementerede software gøres frit tilgængeligt, bruges i større og større grad, både i det private og offentlige. Fordelene ved Open Source er for mange til at inkludere her, men overordnet fordrer Open Source udvikling; samskabelse, bedre kvalitet, bedre integration til eksisterende og fremtidige systemer, og langt bedre mulighed for udvikling og integration af systemer på tværs af forvaltninger og kommuner.

Vi foreslår at der bliver sat ekstra fokus på brug af Open Source løsninger i Aarhus Kommune, og at indkøbt it som udgangspunkt – hvis muligt – er Open Source.

 

Øvrige anbefalinger

Følgende anbefalinger baseres på arbejde i digitaliseringsgruppen, og skal ses som forslag til hvad man kunne arbejde med – efterfølgende eller sideløbende med implementation af en overordnet it-strategi og etablering af et teknologiudvalg.

Egen platform

I dag lever software og data i skyen, eller hos udviklerne af de indkøbte it-systemer. Det er svært at være ansvarlig for performance, integrationer og datasikkerhed, når kompetencer og ejerskab ligger hos de firmaer, der hver især udvikler de indkøbte løsninger.

Vi foreslår at Aarhus Kommune etablerer en fælles it-platform til hosting, integration og udvikling af it-systemer. Dette inkluderer ressourcer som udviklere, supportere, etc., som kan være i tæt samarbejde med forvaltninger og institutioner om opgaver som f.eks. indkøb og drift af it.

Ambitionen er at Aarhus Kommune bliver den mest eftertragtede it-arbejdsplads, så man fastholder de bedste faglige kompetencer. Her må vi kigge på hvordan moderne it-virksomheder har success med at indrette sig, og brande os som en arbejdsplads hvor vi har et ægte ‘big why’, et formål, der handler om mere end pengene på lønsedlen.

Dette vil sikre at man har fagligheden og kompetencen til at vurdere om de systemer, der indkøbes og bruges, lever op til de fastsatte kravene, og få den bedst mulige implementation og integration til eksisterende it. Det vil også gøre det nemmere at indkøbe eller udvikle mindre løsninger og værktøjer, som kan køre på den eksisterende platform. Ydermere kunne der etableres et it-taskforce, som kan tage rundt i de offentlige instanser for at hjælpe der hvor skoen trykker mest, hurtigt og tæt på de faglige kompetencer knyttet til domænet.

It-systemer til borgerinddragelse og samskabelse

“Medborgerskab i Aarhus” arbejder med at bruge it til borgerinddragelse. Den slags skal vi have meget mere af, og vi skal arbejde for at udvikle og støtte nye løsninger, der kan bruge it til at styrke borgernes demokratiske engagement i deres kommune. Tænk “it til samskabelse”, i højere grad end inddragelse. Desuden bør der arbejdes for at koordinere de mange forskellige initiativer, udviklinger af apps mm., herunder også så flere ting lægges ud til åbne konkurrencer i stedet for at købe løsninger.

Udviklingen indenfor it til borgerinddragelse til demokratiudvikling eksploderer i øjeblikket rundt om i verden med eksperimenter lige fra Taiwan til Finland. Det skal vi være med til at lave eksperimenter med, og vi skal samarbejde med byer rundt om i verden.

Åben Indsigt

Offentlig information, der udarbejdes i Aarhus Kommune, skal være tilgængelig for borgerne på i moderne it-systemer, så den hurtigt og nemt kan tilgås. Som f.eks. i Syddjurs Kommune, hvor ‘Åben Indsigt’ giver øjeblikkelig adgang til over 400.000 dokumenter – dagen efter at de er journaliserede. Det gør eksempelvis byggesager meget nemmere at få indsigt i for borgerne.

It-iværksætteri

Aarhus Kommune har et enormt potentiale i at have en klar erhvervspolitik med fokus på it-baserede iværksættervirksomheder. Der er allerede mange af dem i Aarhus, og det skal vi udvikle og gøre Aarhus til et centrum for it-iværksætteri. Derfor foreslår vi at der laves en strategi for det, som eksempelvis kan indeholde:

 • Lettere og billigere adgang til kontorfællesskaber for it-virksomheder.
 • Branding af Aarhus som en it-by, ligesom fx Struer, der brander sig som lydens by.
 • Særlig fokus på tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.
 • Et kommunalt hackerspace hvor folk kan komme og udvikle apps og andre it-løsninger til brug i kommunen.

Bæredygtig og grøn it

Kommunen gør allerede rigtig meget for at vælge bæredygtige løsninger på it-området. Der skal vi fortsætte med at gå forrest og vælge de grønneste løsninger, herunder at tænke på eksempelvis cirkulær økonomi, genanvendelsesmuligheder for udstyr og vurdere ressourceforbruget både af materialeanvendelse ved produktion og energiforbrug ved drift. Vi skal have nogle mere ambitiøse standarder og kan godt gå foran.

It-uddannelsespolitik

Folkeskolernes it er kommunens opgave. Her kan vi gøre meget mere for at få vakt interessen for it hos børnene meget tidligere. Her er det særligt vigtigt at gøre en indsats for pigerne, da de er underrepræsenterede inden for de traditionelle it-fag. Det kan være ved it-legepladser hvor det også er fedt for pigerne, eller deciderede bootcamps for unge piger, der gerne vil nørde og lære at programmere. Det er fedt at være gamer, også for piger, og skridtet derfra til at arbejde med it er ikke nødvendigvis så stort.

It-ombudsmand

I dag kan man få hjælp til at lære at bruge Nem-id og tage pc-kørekort mv., og der er diverse tilbud til hjælp hvis man er udsat for hævnporno og lignende. Men det er ikke enkelt for borgeren at regne ud hvem man skal kontakte for hjælp. Hvor går man hen hvis man oplever at ens følsomme persondata bliver offentlige mod ens vilje eller man er utilfreds med en it-relateret sag, man gerne vil klage over eller have hjælp til? Her foreslår vi at der oprettes eller støttes en enhed, der kan arbejde med det gennem Kultur og Borgerservice, og at der etableres en platform til formålet med henvisning fra kommunens hjemmeside.

Vi synger til I stemmer

Husk at stem’
Mel: Let it be

Når du ligger i din seng i aften,
i dit gode, trygge hjem
kommer tanken til dig: Husk at stem’

Og når i morgen du skal ud af
døren klokken lidt i fem
råber manden/konen til dig: husk at stem’!

Husk at stem’, husk at stem’, husk at stem’, husk at stem’.
Støt demokratiet: husk at stem’

Og hele dag’n på jobbet
ta’r du tests så du kan vide hvem
der skal ha’ din stemme, husk at stem’

Så når du ned til boksen
og nu er det hele meget nemt:
så du sætter krydset: du har stemt!

Du har stemt, du har stemt, du har stemt, du har stemt.
Tak fordi du stemmer. Du har stemt.

Hvis du vil stemme liste Å
Mel: Mariehønen Evigglad

Hvis du vil stemme liste Å,
så skal du altså huske på,
at det er ikke lige godt
hvad du har tegnet nok så flot.

Hvis du nu tegner hjerte-tegn,
og blomster bag en sky med regn,
så bli’r din stemme fjernet straks
og ikke af den talte slags.

Så husk at i en stemmeboks
er krydser kreative nok(s)
så ingen stemme bliver spildt
og vi kan vinde valget vildt!

Når du skal ned at stemme
Mel: Jens Vejmand

Når du skal ned at stemme,
så skal du huske på,
at krydset står så yndigt
ved en på liste Å.
Vi ælsker nemlig Aarhus
så højt som nogen kan,
og kæmper for det grønne
i byen alle mand.

Vi planter grønne planter
og også grønne håb.
Og nærdemokratiet
får også jubelråb.
Vi er Alternativet,
Vi synger dig en sang,
Og minder om at stemme
til valget, nok en gang.

Se men’sker komme vrimlende
Mel: Sneflokke kommer vrimlende

Se men’sker komme vrimlende,
hen over veje trimlende,
med hvin og øjne himlende
de stormer frem på rad.
De skal i stemmeboksene,
men køerne er voksende,
systemerne er koksende,
og far er ikke glad!

Han har sit valgkort gjort parat,
så han kan komme til så snart,
det næste hulrum bliver bart,
for han vil sætte kryds.
Men listen den er alenlang,
han kigger efter nok engang,
om lidt der får han råbetrang,
måske han bliver hys!

Så end’lig får han øje på,
at nederst står jo liste Å,
han sætter kryds hvor det skal stå,
og ånder lettet op.
Nu har han gjort sin borgerpligt,
og reciterer straks et digt,
og undgår dermed nerve-svigt,
mon du vil følge trop?

Vi drømmer om en god valgdag
Mel: White Christmas

Vi drømmer om en god valgdag
hvor alle sætter kryds, du ved
både til kommunen og regionen
så alles stemmer kommer med
Vi drømmer om en god valgdag,
hvor høje stemmetal vi får
demokratisk styre består
når du trofast stemmer år for år

Sangtekster: Tenna Duch Schaldemose