Blog

Aarhus skal i førertrøjen med teknologi

Aarhus har et universitet i verdensklasse og masser af kreative iværksættere. Byen er i en rivende udvikling og fyldt med folk, der har indsigt i brugen af nye teknologier, fra serviceydelser til at gøre kommunens it-systemer smartere. Men vi skal i førertrøjen, derfor skal Aarhus have et teknologiudvalg.

Når man taler med alle disse folk, sukker de ofte over, hvor dårligt det politiske system er til at lytte til dem. Vi kan gøre så mange ting bedre med mere fleksible løsninger, med en ændret praksis for udbud, med en åbenhed for nye teknologiske løsninger på store udfordringer.

Den teknologiske udvikling går simpelthen så hurtigt i disse år. Det giver udfordringer men så sandelig også enorme muligheder. Vi kan indrette mange systemer bedre og gøre livet nemmere for mange. Sagsbehandleren kan bruge et tale-til-tekst-program til notater i sagerne og dermed frigøre tid til menneskelig kontakt. Kommunen kan spare en frygtelig masse penge ved at vælge mindre, billigere og mere fleksible løsninger fra flere små, lokale it-virksomheder i stedet for komplette pakkeløsninger hos det store firma.

Informationsteknologi vil ændre vores samfund markant i de kommende år. Vil Aarhus følge efter, eller vil vi være på forkant med udviklingen? Vi synes helt klart det sidste. Derfor foreslår Alternativet og Enhedslisten at det nye byråd nedsætter et teknologiudvalg med kompetente fagpersoner. Vi har i denne byrådsperiode haft et midlertidigt internationaliseringsudvalg efter styringslovens § 17 stk. 4. Nu skal vi have et teknologiudvalg.

// Fælles indlæg af HC Molbech, byrådskandidat for Alternativet og Peter Hegner Bonfils, byrådsmedlem for Enhedslisten og medlem af Teknisk Udvalg

Læs også: Fremtidens byer er uden privatbilisme og parkeringspladser

Kontanthjælp uden modkrav frigør resurser

Vi har kun set begyndelsen. Prekariatet vokser hastigere i andre lande, men vi bliver simpelthen nødt til også at forholde os til det i Danmark. Helt personligt har jeg masser af venner og bekendte, der lever på denne måde, og som siden de blev færdiguddannede aldrig har haft et ‘rigtigt’ job forstået som et fuldtidsjob i en fast stilling, eller som kun har haft det i begrænsede perioder af arbejdslivet.

I stedet er det deltidsstillinger, vikariater, projektansættelser, freelancejobs som selvstændige eller ind og ud af løntilskud og lignende ordninger. Eller aktivering og konstant skyldfølelse og totalt identitetstab, stress og depression, når det bedste, man kan opnå efter utallige ansøgninger, er et tilbud om en ulønnet virksomhedspraktik.

Det kan vi gøre bedre. Det skal vi gøre bedre. Vi kan for det første starte med at erkende, at vores nuværende model for arbejdsmarkedet ikke længere fungerer. Vi kan også starte med at erkende, at alle de ordninger, der har til mål at presse folk ud i arbejde, heller ikke fungerer. Faktisk bliver de ofte nærmere udnyttet af arbejdsgiverne som en bekvem måde til at skaffe billig arbejdskraft.

Det nytter ikke noget at drømme sig tilbage til en tid, hvor livet efter studiet betød et langt arbejdsliv med fuldtidsjob lige indtil folkepensionen. Sådan ser verden overhovedet ikke ud længere. De unge ved det udmærket godt. Det med i det hele taget at have et fuldtidsjob i mange år i træk det samme sted er slet ikke det, mange ser for sig, når de tænker på deres kommende arbejdsliv.

Hvorfor ikke hellere prøve mange og vidt forskellige ting, lære og uddanne sig hele livet, måske selv starte projekter op, have flere forskellige deltidsjobs i flere brancher samtidig eller bruge det meste af sin arbejdstid på projekter, der slet ikke er nogen lønkroner i, men som bidrager enormt meget til fællesskabet?

Hvis ikke det var så stressende en måde at leve på, at man konstant har den økonomiske usikkerhed og det systemiske og sociale pres, så er det da ikke så tosset, hvis man ellers kan lide at leve på denne måde med mange jobs og forskellige, skiftende projekter.

Der er virkelig meget lovgivning og aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, det er svært at få ændret med et snuptag. Men vi kunne jo starte med at lave nogle eksperimenter og se, hvor godt det går. Alternativets forslag om kontanthjælp uden modkrav er et godt sted at starte.

Lad os da prøve det af i Aarhus Kommune. Her er masser af unge, der ryger direkte fra studiet ud i aktiveringscirkusset. Tænk sig hvor meget kreativ energi, der vil blive frigjort ved, at de ikke skal spilde deres tid på at tilfredsstille systemet.

Kobler vi det med en langt bedre indsats for at hjælpe iværksættere, vil jeg godt vove pelsen og gætte på, at vi vil se, at flere af dem starter deres egne virksomheder eller finder på helt andre og mere fleksible måder at arbejde på efter studiet, end vi ser i dag.

Og for alle de andre, der ikke lige brænder for at starte deres eget projekt, vil en tilsvarende bedre indsats for at hjælpe og vejlede i stedet for at kontrollere og sagsbehandle give en meget bedre start på arbejdslivet.

Bragt som læserbrev:
Kontanthjælp uden modkrav frigør resurser – Lokalavisen Aarhus 14.11.2017

Hvad mener HC Molbech?

I dag har jeg lavet en AMA. Det står for Ask Me Anything. Det foregik på Reddit, der er et socialt medie, der virker lidt som en blanding mellem en nyhedstjeneste og et diskussionsforum. Her kunne brugerne stille mig alle mulige spørgsmål, som jeg så svarede på i løbet af dagen. Den lange tråd kan læses her:

Jeg er HC Molbech, byrådskandidat for Alternativet – AMA

Det var nogle af de samme spørgsmål, jeg har fået i løbet af valgkampen. Det er jo nok de hotte emner, som folk gerne vil vide hvad jeg mener noget om. Så her kommer et lille valgprogram over HCs meninger om hotte topics:

 • Den kollektive transport skal være mere fleksibel og styrkes med flere busafgange og bedre forbindelser på tværs i kommunen. Vi skal desuden gøre den kollektive transport i kommunen billigere og om muligt helt gratis – vi skal se på eksempler fra andre kommuner, der har gjort deres busser gratis.
 • Trængselsproblemer for biltrafikken afhjælpes med billige (om muligt gratis) shuttlebusser på el fra park’n’ride-pladser ved ringvejen og motorvejen.
 • Aarhusbugten skal ikke fyldes op med byggeaffald, og Tangkrogen skal ikke være mega-eventsted, men laves om til bynatur. Jeg er mere tilhænger af forslaget fra Beskyt Aarhusbugten, men hvor Tangkrogen altså ikke laves til nyt eventsted.
 • Vi skal have mere biodiversitet og grønt i byen, ved at stille større krav til lokalplaner og udbud, og ved fx at lade flere græsarealer vokse vildt eller omlægge dem med anden beplantning.
 • Jeg er mere tilhænger af forslaget om en letbanering med en linjeføring ud af Søren Frichs Vej, op til Gellerup og videre til Skejby. Den giver hurtigere transporttid, forbinder byen på tværs, ødelægger ikke Mølleparken/Viborgvej og er meget billigere.
 • Finansieringen af mine “valgløfter” skal bl.a. findes ved besparelser på store projekter. Drop Marselistunnelen og letbanens etape 2 ud ad Viborgvej, og så har du den første milliard lige der.
 • Samme omprioritering kan man også foretage indenfor kulturområdet. Ved at droppe et par af de store events, kan man få virkelig meget mere kultur for pengene ved at flytte midler over til de mindre projekter og vækstlaget. Desuden skal vi  have kultur ind i alt, så finansieringen af et løft til kulturen kan eksempelvis også findes indenfor andre områder end kulturbudgettet. Ved fx at gøre pladsleje og andre gebyrer billigere (teknik & miljø) gør det rigtig meget for kulturen uden at det koster mere på kulturbudgettet.
 • Fortætning og udvidelse af byen gøres bedst udenfor bymidten, der allerede er meget fortættet. Bykernens charme i den ældre del af byen skal bevares.
 • Førerløse busser kører allerede på vejene i andre kommuner. Det skal vi også have som forsøg i Aarhus hurtigst muligt, så Aarhus kan gå forrest i den teknologiske udvikling.
 • Vi skal have et teknologiudvalg i Aarhus Kommune, som bl.a. kan sætte fokus på teknologiske udfordringer og muligheder, tværgående it-opgaver og at få sat teknologi langt mere på dagsordenen, fx også i skolernes undervisning.
 • Fodboldstadion har jeg ikke set den optimale løsning til endnu, men under alle omstændigheder bør finansieringen primært være ekstern. Det kunne eksempelvis også være med et samarbejde med idrætsforeningerne og borgerne om at udstede folkeaktier
 • Cykelhandlingsplanen skal gennemføres, og vi skal arbejde for at gøre større dele af midtbyen bilfri og reducere biltrafikken der hvor det er muligt.
 • Kommunen skal tage etiske valg i sin indkøbspolitik i langt højere grad, fx i forhold til varer og servicers klimabelastning, men også i forhold til at stille krav til virksomheder i udbud og indkøb, så man fx kun vil købe varer fra virksomheder, der betaler skat i Danmark, ansætter lærlinge mv. Jeg mener også fint at kommunen kan undlade at købe varer fra besættelsesmagter som Israel. Kommunen er en kæmpestor virksomhed, og den skal have en meget høj CSR-profil.
 • Forslag: tre-årig forsøgsordning med legalisering af cannabis i Aarhus Kommune (forslag stillet sammen med SF og EL).
 • Forslag: oprettelse af midlertidigt teknologiudvalg (forslag stillet sammen med EL).
 • Forslag: styrket indsats for iværksættere (forslag stillet sammen med V).
 • Forslag: kvindesvømningen skal genoptages.
 • Forslag: borgerdrevne forslag i byrådet.
 • Forslag: forsøgsordning med kontanthjælp uden modkrav i Aarhus Kommune.
 • Forslag: Tangkrogen omlægges til strandeng.
 • Forslag: Sæt folkeskolerne og lærerne fri (jf. vores landspolitiske forslag)

Lad kommunen og ikke de kriminelle styre hashsalget i Aarhus

Hash er skadeligt, det er SF, Enhedslisten og Alternativet i Aarhus enige om. Alligevel er vi parate efter kommunalvalget med et forslag om forsøg med legalisering af cannabis.

Alt for mange unge sidder i dag fast i et skadeligt hashmisbrug, og kriminelle bander styrer hashmarkedet og tjener tykt på salg af hash, ikke bare til sårbare unge, men også til en langt større del af befolkningen, som har et begrænset og uproblematisk forbrug af hash. Det er en ond cirkel, som vi kan og skal bryde. Hellere i dag end i morgen. Og vi kan gøre noget.

Flere lande og stater i USA legaliserer i øjeblikket produktion og salg af hash, eller rettere cannabis, som er den fælles betegnelse for de forskellige stoffer, hash, marihuana og pot, der kommer fra hampplanten. Baggrunden for legaliseringen er en erkendelse af, at et forbud er en blindgyde. Så længe så mange på trods af et forbud har så meget lyst til at ryge hash, at de vil opsøge et illegalt marked, er der også et marked for at sælge det.

Den erkendelse har det kriminelle miljø for længst taget til sig som en givtig indtjeningskilde og en mulighed for også at introducere farligere stoffer end hash for de nysgerrige købere. De kriminelle sælgere har nemme vilkår, hvorimod køberne – de almindelige brugere, som foretrækker en joint fremfor en flaske vin i weekenden, og de mere sårbare unge – lever livet farligt som forbrugere på det illegale marked, hvor stoffernes kvalitet er et spil i lotteriet.

Vi bør følge trop, og første skridt i Danmark kan udmærket være en forsøgsordning med legalisering af hash i Aarhus.

Vi i SF, Enhedslisten og Alternativet i Aarhus agter derfor efter kommunalvalget at fremsætte forslag om legalisering af hash som forsøg i en tre-års-periode. Vi tror på, at vi som et moderne samfund, på samme måde som med øl, vin og spiritus, er i stand til at håndtere legalisering og salg af hash under kontrollerede forhold. Med legalisering og kontrolleret salg af hash vil vi sikre, at hashen er af god kvalitet, og samtidig fjerner vi en stor del af indtægtsgrundlaget for kriminelle bander, som i dag sidder tungt på salget.

Vi ved, at 41,5 procent af de 16-44-årige i Danmark har prøvet hash eller marihuana, og ni procent har ifølge Sundhedsstyrelsen indtaget stoffet inden for det seneste år. Stoffet er overalt, og det er nemt at skaffe, selvom det er illegalt. Også i Aarhus. Det er det, vi må forholde os til. Vi må se i øjnene, at forbuddet mod cannabis har spillet fallit.

En legalisering handler ikke om, hvorvidt hash er skadeligt eller ej. Det ved vi, at det er – særligt for meget unge og psykisk sårbare mennesker. I dag overlader vi køberne, altså også dem, der har det rigtig svært og befinder sig i et decideret misbrug, til de kriminelle. Ved at etablere kommunale salgssteder a la det svenske “Systembolaget”, vil vi også få kontakt med den gruppe, som er på vej ud i et decideret misbrugsproblem, og på et tidligt tidspunkt være i stand til at række dem en hjælpende hånd.

Med en legalisering skal vi have styr på, hvor hashen kommer fra, og satse på lokal dyrkning og produktion. Der er allerede østjyske producenter på banen med hensyn til at producere medicinsk cannabis i forventning om at det fire-årige forsøg i Danmark med medicinsk cannabis starter 1. januar 2018. Møllerup Gods på Djursland har etableret selskabet Danish Cannabis og er ifølge Århus Stiftstidende gået sammen med verdens største producent af medicinsk cannabis, Canopy Growth fra Canada. Planen er en fabrik på 5.000 kvadratmeter og det samme til hamp-produktion i drivhuse. Der er tale om et projekt til samlet 50-70 mio. kroner og anslået arbejde til 50-100 ansatte.

Produktion og salg skal ske under skarpe restriktioner, på samme måde som der i dag produceres medicin. Hvis kommunerne eller staten selv producerede og solgte hashen, ville man få et renere og kontrolleret produkt, og dermed få en langt bedre kvalitetssikring. Dette vil medføre langt bedre gennemsigtighed med, hvad man som cannabisbruger køber, og vi kan således mindske tendensen til, at hashen bliver stærkere og stærkere, og undgå, at flere ufrivilligt ryger hash med et højt THC-indhold, der giver større risiko for psykoser.

Ud over at sikre forbrugerne er formålet med legalisering af hash så afgjort også at fjerne en del af de kriminelle banders finansielle underlag. Salg af hash og andre stoffer er så økonomisk attraktivt, at de kriminelle bander, og den ret så nye bande i Aarhus “Loyal To Familia”, er begyndt at trække våben og skyde i gaderne, sandsynligvis for at få magt over blandt andet salg af stoffer. Og ja, der er penge i hashsalg. Ved legalisering af hashsalg kan vi kanalisere en stor del af den illegale økonomi over i stats- og kommunekasser og bruge dem til oplysning om hashens skadelige virkninger samt forebyggende arbejde i miljøer med sårbare unge. I stedet for at banderne bruger fortjenesten til køb af nye våben, som skaber utryghed for os alle.

De negative effekter ved at håndhæve et forbud er større end de potentielt negative effekter ved lovliggørelse. Som et moderne samfund er vi overbeviste om, at vi kan håndtere lovliggørelsen af hash. Akkurat, som vi kan håndtere lovlig vin, øl og spiritus.

Erfaringer fra andre lande og stater, som har legaliseret eller afkriminaliseret hash, er, at det ikke medfører et stigende forbrug. I Portugal, som afkriminaliserede brug af hash, er antallet af brugere ifølge Videnskab.dk faldet, siden landet tilbage i 2001 valgte at afkriminalisere brugen af cannabis og andre euforiserende stoffer. Effekten af afkriminaliseringen 15 år efter indførelsen viser et markant fald i dødsfald som følge af brug af stoffer, der er færre tilfælde af skader og sygdomme som følge af stoffer, og det problematiske forbrug af stoffer er faldet.

Ved at legalisere produktion og salg af hash under kontrollerede forhold kan vi regulere forbruget af hash på en mere intelligent og hensigtsmæssig måde end den nuværende. Landmænd vil kunne komme på banen som producenter, vi kan reducere skadevirkningerne og forhindre, at brugerne er nødt til at handle med kriminelle netværk – og selv kriminaliseres.

Det vi i dag bruger af ressourcer på, at hash er kriminaliseret, skal vi i stedet bruge på oplysning, en fornuftig forebyggende indsats og behandling.

Så lad kommunen stå for salget på centrale steder i byen, hvor uddannet personale vejleder i blandt andet styrke og virkning, og hvor de, der udvikler et egentlig misbrug, skal tilbydes hjælp til behandling. Og lad os så bruge provenuet til at hjælpe og forebygge.

Bragt som fælles kronik med SF og EL:
Lad kommunen og ikke de kriminelle styre hashsalget i Aarhus – Århus Stiftstidende 04.11.2017

Byudviklingen tilbage til byen

Der skal en ændring af adfærden til – ja, måske ligefrem en ny politisk kultur i byrådet og forvaltningen, hvis ikke store beslutninger alene skal tages af få personer i små magtfulde netværk. Ser man tilbage på de sidste fire år, er det tydeligt, at der skal helt nye stemmer til for at opnå et mere folkeligt, nærværende og lyttende byråd.

Under ledelse af daværende miljøminister – bysbarnet Svend Auken – blev der 25. juni 1998 underskrevet en international konvention i Aarhus, “Århuskonventionen”, som i dag virker i hele EU og mere end 40 lande rundt i verden. Århuskonventionen er et demokratisk værktøj, som giver offentligheden adgang til oplysninger og medvirken i beslutningsprocesser i miljøsager og byudvikling. Den har betydet større medvirken og samskabelse om lokalmiljø og byudvikling i en lang række lande, og det kan vi i Aarhus godt være stolte af at lægge navn til.

Nogle århusianere vil måske hævde, at Århuskonventionens idéer endnu ikke rigtigt er slået igennem her i byen. Mange føler sig presset af byudviklingen, bl.a. i Risskov, på Aarhus Ø, i Vestergade, ved Brabrandstien, Skovvejen og flere andre steder, og har udtrykt bekymring og utilfredshed med den manglende medvirken i processerne.

Særligt to kommunale processer løber århusianerne over ende for tiden: manglende gennemsigtighed i den tidlige dialog om projekter – og salg af offentlige arealer inden offentlig inddragelse og planproces.

Den tidlige dialog med bygherre forsvares af kommunen som en “markedstest”. Altså en undersøgelse af, hvilke byggeprojekter bygherre mener er realistiske. Desværre er risikoen – og erfaringen – ved et for ensidigt fokus på bygherreinteresser, at det giver en ensidig by, mens vidtfavnende samarbejder og borgerinddragelse giver en mere organisk udvikling og i sidste ende mere mangfoldige og attraktive bykvarterer!

Problemet er også, at der tidligt i processen både formelt og uformelt bliver afgivet løfter, som helt afgørende kommer til at definere projektet. Når offentligheden får kendskab til det, er der lavet aftaler om de store linjer, og kun mindre detaljer kan diskuteres. Derfor opleves planprocessen ofte som en skinproces.

Det kan vi gøre meget bedre. Det er ikke svært at forestille sig en anden og mere transparent måde at gøre det på, hvor naboer, organisationer og lokale grupper meget tidligere inviteres med i en åben dialog med bygherre om ideudvikling og projektskabelse fra begyndelsen. Man kan lade sig inspirere af f.eks. den nye tankegang om samskabelse i byudviklingen i Hedensted Kommune eller byen Frome i England, hvor byrådet nu udelukkende består af beboere fra en lokalliste, hvis mål er byens borgere selv tager del i beslutningerne om deres by. Landdistrikternes lokale Aktions Grupper – de såkaldte LAG’er – er også et billede på, hvordan forskellige interesser mødes og får ting til at ske sammen.

Lad os teste “menneskene” og “markedet” samtidigt og vende processen om, så vi først skaber projektet og laver planen sammen, dernæst kommer udbud og grundsalg. I stedet for at se naboer og lokale grupper som et problem i den tidlige dialog, så inviter dem med i en idérig og værdiskabende udvikling af projektet.

Bragt som debatindlæg:
Byudviklingen tilbage til byen – Århus Stiftsidende 30.10.2017

Foto i toppen: Byudviklingen er efterhånden en lang, fortsat Aarhus-historie. Man havde en gylden mulighed for at gøre noget superfedt ved Ceres-grunden, men i stedet får vi det her. Foto: HC Molbech

Tangkrogen – natur og kultur tæt på byen

Det blæser meget i disse dage, men det lykkedes mig at finde lidt læ og lave en lille video fra en forblæst grusplads tæt på byen. Debatten om Tangkrogens fremtid er ikke død. Det afgørende punkt er hvad der skal ske med rensningsanlægget, men det tror jeg nok at vi skal finde den bedste løsning til. Spørgsmålet for mig er især hvad der skal ske med selve Tangkrogen.

I denne sæson har jeg været ude at spille på middelaldermarkeder mange steder, eksempelvis i Tusindårsskoven ved Odense og i Valbyparken ved København. Begge steder er tæt på byen, men også fyldt med træer og buske. Man får oplevelsen af at være ude i naturen tæt på byen, selvom det selvfølgelig er parker og planlagt natur. De ikke er flade og åbne pladser, men der er rig mulighed for at bruge dem til at lave gode events, så man kan sagtens have bynær natur og events tænkt sammen. Hvorfor har vi ikke gjort det på Tangkrogen?

Jeg synes ikke at det er en særlig god eventplads nu, og det er egentlig heller ikke et særlig godt sted at gå en tur med alt det grus og den øde græsplæne, særligt ikke når det blæser. Det er dejligt langs kysten ned mod skoven, men selve Tangkrogen kan vi godt gøre til et meget bedre rekreativt område. Når vi skal finde de bedste løsninger for Tangkrogens fremtid, drømmer jeg om at vi får fokus på bynaturens rolle for at gøre stedet til et bedre sted at komme tæt på naturen, og at vi dermed også kan gøre det til et bedre sted at lave arrangementer – en perle for kulturlivet.


Se også:
Aarhusbugten skal ikke fyldes op med jord

Beretninger fra Udkants-Aarhus

Alternativt homeparty med HC

Af Tore Plougheld

Torsdag den 19. oktober var der sat indtil flere kander kaffe over hjemme hos Marti Williams i Vistoftparken i Sabro. Alle stole var hentet frem fra gemmerne og ind fra terrassen i dagligstuen, som denne aften blev forvandlet til en alternativ politisk diskussions- og erfaringsgruppe.

Anledningen var at byrådskandidat HC Molbech fra Alternativet kom forbi for at få en snak og lytte til hvad der rører sig i et helt almindeligt rækkehuskvarter, når kaffen og småkagerne kommer på bordet.

Naboerne var inviteret på forhånd, og i alt 14 voksne i alle aldre mødte op og gav deres mening til kende om stort og småt – og især om hvilke daglige udfordringer, der møder dem, der bor i ”Udkants-Aarhus”, som Sabro blev omtalt af de lokale beboere.

HC Molbech lytter til beretninger fra de fremmødte i stuen hos Marti.

”Kollektiv transport er også velfærd”

Aftenens helt store samtaleemne var bustrafikken (og mangel på samme) fra Aarhus midtby til Sabro. Om hvordan det påvirker både sociale netværk, lægebesøg, arbejdsmuligheder og studievalg for de unge – blandt meget andet – at beboerne igen og igen har kunnet se deres køreplan blive beskåret og dermed få dårligere muligheder for at tage ind til Aarhus.

”Når busserne forsvinder, er der flere andre ting som følger samme vej” lød erfaringen blandt andet – her i form af snerydning om vinteren, som også forringes markant i de områder, hvor busserne ikke længere kører eller kun kører efter en begrænset køreplan.
Der var derfor bred enighed om, at busserne, og kollektiv transport i det hele taget, også er en kerne-velfærdsydelse, som desværre ofte overses og nedprioriteres, sammenholdt med områder som skoler, sygehuse, veje og hjemmepleje, der oftere løber med politikernes, så vel som mediernes, opmærksomhed.

”Ny politisk kultur i praksis”

Ved slutningen af mødet tog HC Molbech selv ordet og gav en kort introduktion af sig selv, sine politiske visioner og Alternativet som parti. Han takkede de fremmødte for at hive en aften ud af kalenderen for at komme og diskutere politik og bidrage med deres erfaringer og løsningsforslag.

”Tiden er for længst kommet til at tænke i nye baner for at finde ud af, hvordan vi kan skabe et bedre samfund. Alternativets løsning er en helt ny politisk kultur, hvor borgerinddragelse, empati og samskabelse er nøgleordene. Vi kalder det for ”forandring i fællesskab”, og I, der er mødt op her i aften giver mig et stærkt bevis på, at det er noget, der faktisk virker og kan flytte noget i praksis”, lød det fra byrådskandidaten.

Ingen kommunale kroner i skattely

Det er enorme beløb, der i disse år forsvinder fra de offentlige kasser til virksomheder, der sender overskuddet ud af Danmark og dermed aldrig betaler skat. Goldman Sachs har solgt sine sidste DONG-aktier og scoret en gevinst 12,4 milliarder kroner. Dem ser vi aldrig noget til i Danmark, for de ryger gennem Luxembourg og til et oversøisk skattely.

Tilmed er det helt uigennemskueligt hvad der førte til at DONG i det hele taget skulle sælges, og hvorfor det skulle være til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Det får vi nok aldrig en undersøgelse af. Men selv hvis det blev undersøgt, ændrer det ikke på at en gevinst på 12,4 milliarder kroner er forsvundet ud af Danmark, og at der ikke engang bliver betalt skat af dem. Det er simpelthen så tåbeligt.

Det er penge, vi kunne have brugt på velfærd, uddannelse, alt muligt. De ryger lige ud af landet og ind på nogle konti i skattely. Men det er ikke bare staten, der handler med virksomheder, der flytter penge i skattely. Det gør kommunerne også. Hvert år bruger kommunerne 87 milliarder kroner på indkøb af produkter og services. Fx ved at købe brændstof hos Q8, der ikke har betalt skat i Danmark i 35 år.

Det kan vi gøre noget ved. Kommunerne kan stille krav i udbud, ved indkøb og til sine faste leverandører. Det kan vi også gøre i Aarhus Kommune. Lad os få fuld gennemsigtighed og tage vores politiske ansvar på os. Det er en fælles opgave at tage kampen, også på kommunalt plan. Lad os derfor have som mål at der ikke forsvinder kommunale kroner i skattely.

Bragt som læserbrev:
Læserbrev: Ingen kommunale kroner i skattely – Århus Stiftstidende 23.10.2017

Grønt håb for Aarhus

SÅDAN GØR VI HÅB TIL VIRKELIGHED
Klimakrisen er en realitet, der kræver handling nu. Vi vil i Alternativet arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling både lokalt, nationalt og globalt. Derfor vil vi sætte klima, miljø og natur øverst på den politiske dagsorden i Aarhus Kommune.

Kommunerne og vores lokalsamfund kan og bør spille en afgørende rolle i den grønne omstilling. I en tid, hvor fælles svar på klimakrisen udebliver, ser vi, at byer og lokalsamfund skaber håb og handling.

Vores generationer har et ansvar for at sikre, at vi giver en sund og levedygtig planet videre til vores børn og børnebørn. Derfor skal vi i fremtiden blive bedre til at indrette vores samfund i balance – i stedet for i konkurrence – med natur, miljø og klima. Natur, dyr og planter har værdi for os, men vi mener, at de også har værdi i sig selv.

Flere byer og kommuner er heldigvis allerede i gang med den grønne omstilling. Dem skal vi lære af. For de er de grønne håb i en mørk tid og viser, at det er nu vi kan gøre håb til virkelighed – hvis vi vil.

GRØNT HÅB: 100 PCT. ØKOLOGI INDEN 2040
Vi vil i Alternativet arbejde for et dansk landbrug, der er 100 pct. økologisk inden 2040. Vi vil øge støtten til økologisk landbrug, sænke momsen på økologi og begrænse brugen af sprøjtegifte. Samtidig vil vi stille højere krav til, at det offentlige skal købe økologisk, så den mad, der serveres i vores børnehaver, skoler, institutioner og plejehjem, er både sund og velsmagende.

GRØNT HÅB: CO2-NEUTRALE KOMMUNER
Vi vil i Alternativet arbejde for et samfund, der er baseret på vedvarende energi. Derfor har vi et mål om at skabe flere CO2-neutrale kommuner. Vi vil udfase brugen af fossile brændsler, og vi vil investere mere i kollektiv trafik, vind- og solenergi, cyklisme og bedre forhold for elbiler.

GRØNT HÅB: MERE FRI OG VILD NATUR
Vi ønsker i Alternativet en mere fri og vild natur. Danmark er et af de lande i verden, som har mindst vild natur. Derfor foreslår vi at gøre mere statsskov til urørt skov og øge hensynet til dyr, natur og miljø, når der bygges og byudvikles. Ligeledes vil vi øge adgangen til naturen ved at prioritere midler til skovlegepladser, naturstier og bedre handicapforhold.

Med Alternativet i Aarhus byråd får du:
– Et parti, der ønsker mere demokrati, dialog og borgerinddragelse.
– Et parti, der vil arbejde for en grøn og bæredygtig omstilling af hele samfundet.
– Et parti, der ønsker mere økonomisk og social lighed.
– Et parti, der vi arbejde for et mere kreativt og opfindsomt Danmark.
– Et parti, der ønsker mere frihed og mindre bureaukrati, mere tillid og mindre kontrol.

GRØNT HÅB: MERE PLANTEBASERET KOST
Jeg har været vegetar siden år 2000 og mener at det er enormt vigtigt at vi diskuterer hvordan vi hurtigst muligt får en omstilling til en meget mere plantebaseret kost i hele verden. Vi kan jo starte med oplysning og gode initiativer i Aarhus Kommune. Her er allerede masser af gode initiativer og foreninger som Dansk Vegetarisk Forening, der gør en kæmpe indsats. Dem skal vi samarbejde med og sammen være med til at finde de bedste løsninger for hvordan vi får mere plantebaseret kost i Aarhus Kommune.

Få et alternativt besøg

Kære venner i Aarhus. Demokratiet lever i bedste velgående i den frie samtale. Sådanne samtaler glæder jeg mig til at have rigtig mange af i de næste to måneder op til kommunalvalget 21/11. Der er ved at komme en del traditionelle arrangementer som valgdebatter i min kalender, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at mødes og have samtaler på mange andre måder.

Det kan du hjælpe mig med ved at lægge stue til et alternativt homeparty. Eller få din ven til det. Eller låne et lokale i beboerhuset eller på biblioteket. Eller holde en fest hvor et band spiller i din kolonihave og vi får en bajer og en snak om kunstens vilkår. Eller inviter mig ud på din arbejdsplads eller din fritidsklub til en snak om naturen, mennesker og frihed. Eller tag mig med på byvandring til et vandrende vælgermøde hvor vi snakker om den omfartsvej og cykelsti, I kæmper for. Der er utallige muligheder.

For inspiration, se her hvordan Marti gør i Sabro. Her holder vi et homeparty hjemme i hendes stue den 19/10. Vil du hjælpe, så tag endelig fat i mig og inviter til homeparty eller til en helt anden type arrangement med politisk indhold eller bare en rigtig fed valgfest.

Homeparty i Sabro (PDF)

Alternativt homeparty i Sabro (Facebook-event)

Konceptet er at vi taler om lige det politiske emne, du eller dine gæster har lyst til. Og at du sætter rammerne for det. Inviter på kaffe hjemme i din stue og inviter dine naboer til en snak med en kandidat fra Alternativet. Eller inviter flere kandidater. Også meget gerne fra andre partier. Eller gør noget helt tredje eller fjerde. Det handler om at skabe rum for den gode samtale.

Jeg glæder mig til at høre fra dig. Skriv til hcmolbech@alternativet.dk.