Vi har i den grad brug for en ny politisk kultur hvor der i langt højere grad bliver lyttet til borgerne i Aarhus Kommune. Der har de sidste mange år været meget velbegrundede indsigelser og stor folkelig modstand mod mange af kommunens byggeprojekter og ændringer i lokalplanerne, men alligevel ser vi byen udvikle sig i en retning som tilgodeser bygherrer og politikeres ambitioner mere end borgernes ønsker.

Hvis disse beslutninger i stedet blev taget sammen med byens borgere, er jeg overbevist om at vi i fællesskab kan finde de bedste løsninger og kan skabe et Aarhus, der er et bedre sted at leve med plads til mennesker, natur og liv fremfor at pladsen fyldes med stål, beton og glas.

Ved involvering af borgerne kan man nemt frygte at det kommer til at foregå på et niveau, hvor det mest af alt kan ligne irriterrende brok og kævl om småting. Jeg synes dog ikke det er på det niveau kritikken har været i de sidste år i Aarhus. Eksempelvis med parkeringshuset i latinerkvarteret, nybyggeri i øgaderne, planerne for godsbaneområdet osv. Her er vi ude i en diskussion om hvad vi vil med byen, og hvor der har været mange saglige og gode argumenter imod de lokalplaner der vedtages, og hvor der har været store protester fra beboere, som er blevet ignoreret.

Vi så det sidst med den ændrede lokalplan for Aarhus Ø hvor man holder en høring og får berettiget kritik, men vælger at ignorere det. Men så har man haft det i høring og så er alt fint. Så det er lidt af en skueproces når man har et system, der kunne virke godt til borgerinddragelse, men ikke ønsker at lytte. Så det kunne man jo starte med.

Derudover så jeg gerne at man i langt højere grad gav de lokale beboere mulighed for at udvikle lokalplanen for deres område og gav dem råderet over et budget for de kommunale midler, der er sat af til det enkelte område. Der er flere forsøg med borgerstyrede budgetter rundt omkring i verden, og det synes jeg kunne være rigtig spændende at se på, og prøve af i Aarhus.

Jeg er sikker på at borgerne i Aarhus sagtens kan hæve sig over brokke-niveauet og tænke meget mere visionært og komme frem med meget bedre løsninger i fællesskab. Det kræver blot at vi viser tillid. Udover at komme frem til bedre løsninger for vores byudvikling, vil det også betyde at borgerne får en større følelse af at være en del af kommunen som det fællesskab, den bør være. Så kommunen ses som et fællesskab, som noget vi har sammen, og ikke som en modstander.

Se denne lille video om mine tanker om byudvikling efter en byvandring på Aarhus Ø:

Jeg har lige været på stillevandring rundt på Aarhus Ø. Store flader af beton, stål, glas og asfalt. Jeg savner naturen og livet.

Opslået af Hans Christian Molbech på 24. november 2016