HC Molbech
Cand.mag. i Informationsvidenskab med supplering på Statskundskab
Folketingskandidat for Alternativet i Storkreds Østjylland
Musiker og selvstændig
Født i Herning 17.06.76
Vokset op på en gård nær Ringkøbing
Flyttede til Aarhus for at studere i 1997
Vegetar siden år 2000
Bor i øgaderne i Aarhus

En naturlig iværksætter med mange projekter bag sig, både som selvstændig og fra frivillige foreninger. Har arbejdet som underviser, kommunikationsansvarlig, it-konsulent, projektchef og meget mere. I dag er fokus på musikken og det politiske arbejde.

Erhvervserfaring

 • 2004-nu: Musiker med eget hjemmestudie og udøvende i flere grupper – i dag primært med middelalderensemblet Almune.
 • 2004-nu: Selvstændig med freelance-opgaver især indenfor it, web, layout, lyd og booking.
  I dag primært i musikforeningen Musicantiga og egen konsulentvirksomhed Aulos.
 • 1996-nu: Sanger i diverse ansættelser lige fra konservatoriets øvekor til kirkekorsanger.
 • 2009-2015: Kommunikationsansvarlig og IT-konsulent, Folkeuniversitetet i Aarhus – i dag tilknyttet som konsulent på freelance-basis.
 • 2000-2003: Studenterunderviser i Organisationsanalyse på Informationsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • 1998-1999: Maskininstruktor med undervisning og it-support på Informationsvidenskab, Aarhus Universitet.

Uddannelse

 • 2004: Cand.mag. i Informationsvidenskab, Aarhus Universitet.
 • 2001: Supplering på Statskundskab, Aarhus Universitet.
 • 1997: Tog første år af civilingeniøruddannelsen på Aalborg Universitet, skiftede til Aarhus Universitet.
 • 1995: Matematisk student, Ringkøbing Gymnasium.

Anden uddannelse

 • Divemaster, Pro Dive i Cairns, Australien
 • Kursus i Entrepeneurship på Aarhus Universitet
 • Musikundervisning i mange år, især i blokfløjte og sang
 • Ask Højskole efter gymnasiet

Frivilligt foreningsarbejde

 • 2016-nu: Medstifter af Alternativet Aarhus og aktiv i en lang række arbejdsgrupper.
 • 2013-nu: Kasserer i musikforeningen Musicantiga.
 • 2006-2011: Projektchef for Aarhus Middelaldermarked og kasserer i Aarhus Middelalderforening.
 • 1996-2006: Formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, redaktør mm. i flere rollespilsforeninger, herunder landsforeningerne Eidolon og Sleipner.

Læs mere på min LinkedIn-profil

Politisk profil

Menneskeheden er i fuld gang med at omstille sig til at skulle leve på en helt ny måde socialt, økonomisk og miljømæssigt. Vi står midt i omstillingen lige nu hvor systemer på alle niveauer er i opbrud. Vi står nu med fantastiske muligheder for at skabe et mere bæredygtigt samfund på alle bundlinjer. Udfordringen er at håndtere omstillingen, så fremtidens samfund har bedre forhold for mennesker, natur, kultur og liv.

Ny samfundstænkning
Teknologi og demokratiudvikling

Jeg har interesseret mig for informationsteknologi lige siden jeg var helt lille. Jeg var en af de drenge, der havde en computer med grøn skærm og båndstation. Siden har jeg bl.a. været it-supporter, webdesigner, maskininstruktor, undervist i organisationsanalyse på universitetet og været ansat som it-konsulent og kommunikationsansvarlig på Folkeuniversitetet.

Mit første universitetsstudie var civilingeniør. Jeg skiftede dog efter første år, og blev i stedet cand.mag. i Informationsvidenskab med supplering på Statskundskab fra Aarhus Universitet, 2004. Da jeg startede på mit første studie, var det med en drøm om at komme til at arbejde med byudvikling. Jeg elskede at forestille mig hvordan ting kunne komme til at se ud og at tegne kort, lave designplaner og tænke over hvordan mennesker ville interagere med objekterne i kortene og designplanerne.

Det tog jeg videre med mig på Informationsvidenskab og Statskundskab, hvor det var det menneskelige aspekt af interaktioner, der interesserede mig. I dag elsker jeg stadig at forestille mig hvordan ting kan komme til at se ud og hvordan mennesker vil kunne leve og interagere med de systemer, vi opbygger for dem. Om det er bygninger, byrum eller transportsystemer, men også om hvordan vi indretter systemerne for vores arbejdsmarked, eller hvordan vi indretter skattesystemet.

Retten til at være dig
Kultur, byudvikling, mangfoldighed, iværksætteri

Jeg blev første gang noget ved musikken i 1996, da jeg var ansat som sanger i konservatoriets øvekor i Aalborg. Siden da har jeg arbejdet mange år som kirkekorsanger og musiker, hvor jeg især i dag optræder med middelaldermusik samt er booker, lydmand og teknisk konsulent. Derudover har jeg mange kulturelle arrangementer bag mig, hvor jeg har været projektchef og hovedarrangør for eksempelvis Aarhus Middelaldermarked og været forfatter, redaktør og arrangør til store rollespilskongresser.

Jeg har et godt indblik i de udfordringer kunstnere og særligt arrangører af kulturelle og frivillige arrangementer står overfor, og jeg mener at kunst og kultur i langt højere grad skal anerkendes som havende en værdi i sig selv. Jeg har desuden beskæftiget mig med folkeoplysning gennem mange år på Folkeuniversitetet og i en lang række frivillige foreninger. Jeg har også selv startet egen virksomhed og en lang række projekter hvor de offentlige systemer har virket meget mere som en modspiller end en medspiller. Det kan og skal vi gøre meget bedre, så systemerne arbejder for og ikke imod mennesker og de gode idéer.