Hvordan regulerer markedet sig selv når information er frit tilgængelig? Hvordan prissætter vi værdien af arbejde og beskatningsgrundlaget for lønindkomst, når flere nye kollektive produktionsformer og helt anderledes strukturer opstår for arbejde, hvor der slet ikke udveksles penge?

Er neoliberalismen løsningen på disse udfordringer? Eller er vi især på grund af informationsteknologiens forandringer af verden ved at bevæge os ind i en postkapitalistisk æra? Er vi ved at se konturerne for en fremtid efter kapitalismen?