SÅDAN GØR VI HÅB TIL VIRKELIGHED
Klimakrisen er en realitet, der kræver handling nu. Vi vil i Alternativet arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling både lokalt, nationalt og globalt. Derfor vil vi sætte klima, miljø og natur øverst på den politiske dagsorden i Aarhus Kommune.

Kommunerne og vores lokalsamfund kan og bør spille en afgørende rolle i den grønne omstilling. I en tid, hvor fælles svar på klimakrisen udebliver, ser vi, at byer og lokalsamfund skaber håb og handling.

Vores generationer har et ansvar for at sikre, at vi giver en sund og levedygtig planet videre til vores børn og børnebørn. Derfor skal vi i fremtiden blive bedre til at indrette vores samfund i balance – i stedet for i konkurrence – med natur, miljø og klima. Natur, dyr og planter har værdi for os, men vi mener, at de også har værdi i sig selv.

Flere byer og kommuner er heldigvis allerede i gang med den grønne omstilling. Dem skal vi lære af. For de er de grønne håb i en mørk tid og viser, at det er nu vi kan gøre håb til virkelighed – hvis vi vil.

GRØNT HÅB: 100 PCT. ØKOLOGI INDEN 2040
Vi vil i Alternativet arbejde for et dansk landbrug, der er 100 pct. økologisk inden 2040. Vi vil øge støtten til økologisk landbrug, sænke momsen på økologi og begrænse brugen af sprøjtegifte. Samtidig vil vi stille højere krav til, at det offentlige skal købe økologisk, så den mad, der serveres i vores børnehaver, skoler, institutioner og plejehjem, er både sund og velsmagende.

GRØNT HÅB: CO2-NEUTRALE KOMMUNER
Vi vil i Alternativet arbejde for et samfund, der er baseret på vedvarende energi. Derfor har vi et mål om at skabe flere CO2-neutrale kommuner. Vi vil udfase brugen af fossile brændsler, og vi vil investere mere i kollektiv trafik, vind- og solenergi, cyklisme og bedre forhold for elbiler.

GRØNT HÅB: MERE FRI OG VILD NATUR
Vi ønsker i Alternativet en mere fri og vild natur. Danmark er et af de lande i verden, som har mindst vild natur. Derfor foreslår vi at gøre mere statsskov til urørt skov og øge hensynet til dyr, natur og miljø, når der bygges og byudvikles. Ligeledes vil vi øge adgangen til naturen ved at prioritere midler til skovlegepladser, naturstier og bedre handicapforhold.

Med Alternativet i Aarhus byråd får du:
– Et parti, der ønsker mere demokrati, dialog og borgerinddragelse.
– Et parti, der vil arbejde for en grøn og bæredygtig omstilling af hele samfundet.
– Et parti, der ønsker mere økonomisk og social lighed.
– Et parti, der vi arbejde for et mere kreativt og opfindsomt Danmark.
– Et parti, der ønsker mere frihed og mindre bureaukrati, mere tillid og mindre kontrol.

GRØNT HÅB: MERE PLANTEBASERET KOST
Jeg har været vegetar siden år 2000 og mener at det er enormt vigtigt at vi diskuterer hvordan vi hurtigst muligt får en omstilling til en meget mere plantebaseret kost i hele verden. Vi kan jo starte med oplysning og gode initiativer i Aarhus Kommune. Her er allerede masser af gode initiativer og foreninger som Dansk Vegetarisk Forening, der gør en kæmpe indsats. Dem skal vi samarbejde med og sammen være med til at finde de bedste løsninger for hvordan vi får mere plantebaseret kost i Aarhus Kommune.