Til opstillingsmødet for byrådskandidater i Alternativet Aarhus 4/2 2017 har kandidatudvalget udarbejdet et skema, som jeg har udfyldt således:

På hvilken måde har du vist din interesse for Alternativets arbejde – som parti og bevægelse?

Jeg har siden min indmeldelse været meget aktiv i det organisatoriske arbejde, særligt med opstarten af Alternativet Aarhus. Her var jeg med i Initiativgruppen, der blandt andet arbejdede med foreningens vedtægter og struktur. Sideløbende var jeg også med i kommunikationsgruppen i Alternativet Østjylland, og også her med i arbejdet omkring struktur og vedtægter. Endvidere har jeg blandt andet engageret mig i arbejdsgrupper, der står for aktiviteter, frivillige og driften af Alternativets lokaler på Nørre Allé 86 i Aarhus, samt i strukturgruppen og den politiske arbejdsgruppe.

Siden jeg blev valgt som folketingskandidat i 2016, har jeg kastet mig mere over det politiske arbejde, så jeg i dag koncentrerer mig mest om min egen udvikling som kandidat, samt for politikudvikling og den mere politiske del af Alternativets arbejde. Her har jeg deltaget i, og selv stået for, en lang række møder. Aktuelt er jeg tovholder for kulturgruppen og digitaliseringsgruppen, der udvikler hhv. kulturpolitik og it-politik for Alternativet Aarhus. Derudover deltager jeg i en lang række andre gruppers arbejde, samt er ofte ude at repræsentere Alternativet både til egne og andres aktiviteter.

Gode grunde til, at du brænder for at opstille for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2017.

Fra frustration til handling
Jeg har været meget frustreret over det politiske system og samfundsudviklingen i mange år. Der er så mange muligheder for at gøre tingene bedre og mere bæredygtigt på alle niveauer; socialt, miljømæssigt, økonomisk, og for simpelthen at gøre livet bedre for flere. Det politiske system har en reel mulighed for at hjælpe med at skabe de positive forandringer, både på nationalt niveau, men i den grad også på lokalt niveau, hvor jeg faktisk mener at vi har langt større mulighed for at få indflydelse og få ændret tingene i positiv retning. Jeg vil ikke længere være frustreret. Jeg vil være med til at lave forandringerne i og med det politiske system.

Kommunen skal være et fællesskab, et frirum, en eksperimentalzone
Jeg flyttede til Aarhus for at studere Informationsvidenskab på Aarhus Universitet i 1997. Jeg havde en rigtig god studietid, og har siden været glad for at bo og arbejde i byen. Jeg har rejst meget, og også kortvarigt boet andre steder, men jeg vender altid hjem til Aarhus. Det er min hjemby. På godt og ondt. For selvom jeg elsker Aarhus, ønsker jeg at byen og kommunen udvikler sig i en helt anden retning, end det jeg har oplevet de sidste 20 år.

Jeg drømmer om at min hjemkommune skal blive en stor eksperimentalzone. Et frirum hvor Aarhus kan vise de gode eksempler på hvordan samfund kan indrettes. Fyldt med kreativitet og livsglæde. Med bæredygtige løsninger og nye geniale initiativer, der udnytter de mange nye teknologier og tanker, der udvikles i disse år. Med bedre sociale løsninger, der samler og skaber fællesskaber. Med borgere, der føler at kommunen ikke er en modstander eller et koldt, offentligt system, men et fællesskab. At kommunen er vores alle sammens, og hvor vi alle har indflydelse, også i det helt nære. Der vil jeg bo, og den kommune vil jeg gerne være med til at skabe.

Bedre vilkår for kulturen
Jeg har stor erfaring med at lave kulturelle arrangementer, og kender til mange af de udfordringer og frustrationer, man står med som arrangør, kunstner eller kulturarbejder i Aarhus. Selvom Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad og har et rigt kulturliv, er der meget, vi kan gøre bedre. Jeg har været leder og medarrangør af mange projekter og arbejdet som kommunikationsansvarlig for Folkeuniversitetet. Her har jeg blandt andet også har været med til at lave større festivaler som Århundredets Festival.

Flere af mine egne projekter er kun lykkedes på trods, og ikke i samspil med kommunen. Den samme sang hører jeg fra mange i forenings- og kulturmiljøet, hvor der bliver luftet tydelige frustrationer mange steder. Ofte handler det ikke engang om penge, men om noget så simpelt som at få opbakning og støtte eller lettere adgang til at få tilladelser eller et sted at være. Her er virkelig meget at tage fat på, hvor jeg med min erfaring med området sagtens kunne se mig selv som medlem af eller formand for Kulturudvalget eller som rådmand for Kultur og Borgerservice. For mig personligt vil det være et helt fantastisk spændende arbejde at kaste mig over, og for Alternativet og for Aarhus tror jeg at jeg vil kunne gøre en stor forskel.

Aarhus Kommune skal vise det gode eksempel for fremtidens byudvikling
Uddannelsesmæssigt har jeg desuden været forbi civilingeniørstudiet, og jeg har blandt andet arbejdet som it-konsulent. Da jeg startede på civilingeniørstudiet, var det med en drøm om at komme til at arbejde med byudvikling. Jeg elskede at forestille mig hvordan ting kunne komme til at se ud og at tegne kort, lave designplaner og tænke over hvordan mennesker ville interagere med objekterne i kortene og designplanerne.

I dag elsker jeg stadig at forestille mig hvordan ting kan komme til at se ud, og hvordan mennesker kan leve og interagere med de systemer, vi opbygger for dem. Om det er bygninger, byrum eller transportsystemer, men også sociale systemer. Jeg har et godt indblik i både de teknologiske og organisationelle udfordringer, vi står overfor både på samfundsniveau og i vores hverdag. Jeg mener at det i meget høj grad er forskning, uddannelse og den teknologiske udvikling, der kan gøre fremtiden lys, og at det er vores opgave at hjælpe udviklingen i den rigtige retning til gavn for menneskeheden og planeten.

Her mener jeg at vi faktisk kan gøre rigtig meget på kommunalt plan. Masser af byer og mindre samfund rundt om på kloden går forrest med gode eksempler. Det kan vi også sagtens gøre i Aarhus Kommune. På en langt mere bæredygtig og visionær måde end vi gør nu. Med meget mere plads til mennesker, natur, liv, kunst og kultur, hvor det simpelthen er et bedre sted at være. Det vil jeg meget gerne være med til. Jeg er god til at sætte mig ind i store mængder kompliceret stof. Jeg vil derfor også sagtens kunne se mig som medlem af Teknisk Udvalg, hvor jeg med stor glæde vil kaste mig over arbejdet, også det mere tekniske af slagsen.

Jeg giver mit tilsagn om at stille op for Alternativet til KV17:

Dato og underskrift: 06/01 2017 Hans Christian Molbech (dette er en underskrift)