Alternativets overordnede mærkesager til kommunalvalget i Aarhus 2017:

  • En kommune hvor beslutningerne tages borgernært og på et gennemsigtigt grundlag.
  • Bæredygtig byudvikling hvor man tager hensyn til bynatur, biodiversitet og frirum for mennesker.
  • Et Aarhus hvor alle aarhusianere har mulighed for at leve det liv, de ønsker, uanset køn, seksualitet, religion, etnicitet eller overbevisninger, og en kommune, hvor alle bliver mødt værdigt og tillidsfuldt – især når livet er svært.
  • Vi ønsker at skabe rammerne for et frodigt erhvervsliv i Aarhus gennem en ambitiøs iværksætterpolitik, der gør det let og attraktivt at starte egen virksomhed i Aarhus.

Læs mere på http://alternativetaarhus.dk/profil-til-kv17/
Se også:
Kommunalvalg 2017 – Valgprogram for Alternativet Aarhus
Grønt håb for Aarhus – Hvad får du med Alternativet i byrådet?
100 fællesskaber – En kommune (PDF)
Aarhus-Manifestet

Mine særlige mærkesager:

Demokratiet skal styrkes lokalt

Demokratiet skal gentænkes med en ny politisk kultur hvor vi har mere empati, viser tillid, har en gennemsigtig og ærlig debatkultur, samarbejder på tværs af politiske uenigheder og tænker i at skabe løsninger i fællesskab. Vi skal blive bedre til at lytte, og arbejde for at få beslutningerne tættere på borgerne. Vi skal have tillid til mennesker og frisætte borgernes energi til at forvalte meget mere ansvar for det nære samfund. Det kan gøres gennem borgerdrevne forslag til behandling i byrådet, men også ved at give reel beslutningskompetence til borgerne i lokale råd, der eksempelvis bør være langt mere med i udviklingen af lokalplaner. Borgerinddragelsen skal styrkes, så borgerne reelt bliver inddraget og lyttet til. Det kæmper jeg for, fordi jeg tror på mennesker, og på at positive forandringer skabes bedst i fællesskab.
Læs mere:
Byudviklingen tilbage til byen
Forandring i fællesskab
Beretninger fra Udkants-Aarhus

Kultur og natur skal opprioriteres

Til spørgsmålet “Hvad gør især, at Aarhus er en god by for dig?”, er kulturliv og natur de to absolutte topscorere blandt svarene. Så kunne man tro at det også var kulturen og naturen, man satte øverst på dagsordenen for byens udvikling, men sådan forholder det sig desværre ikke. Det skal vi gøre bedre. Et sprudlende, kreativt kulturliv styrkes ved at lokaler og offentlige pladser kan anvendes langt billigere end i dag. Kulturen er ikke et “nice to have”, men et “need to have”, og det skal i langt højere grad tænkes med i alle politikområder, fx med tiltag som “kultur på recept” indenfor sundhedsområdet. Byudvikling skal skabe flere frizoner og plads til mere natur og liv. Sammenhængende naturområder som den grønne kile langs Aarhus Å skal bevares, ikke bebygges med højhuse.
Læs mere:
Tangkrogen – natur og kultur tæt på byen
Kultur på dagsordenen
Grønt håb for Aarhus

Fokus på ny teknologi og iværksætteri

Den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen er oppe i et helt nyt gear. Det kræver nye måder at træffe beslutninger og meget mere fleksibilitet, også indenfor den offentlige forvaltning. Derfor skal vi være åbne for nye måder at organisere os og blive bedre til at håndtere udfordringer og muligheder med nye teknologier. Et godt sted at starte er at få oprettet et teknologiudvalg i kommunen, der kan være med til at få mere faglig viden tættere på byrådet. Aarhus skal gå forrest med ny teknologi og være den bedste by for iværksættere og kreative folk, der får plads til at afprøve deres gode idéer.
Læs mere:
Aarhus skal i førertrøjen med teknologi
Kontanthjælp uden modkrav frigør resurser
Politikerne skal vide mere om IT
Fremtidens byer er uden privatbilisme og parkeringspladser

 

Kort om mig

Jeg er cand.mag. i Informationsvidenskab, og har bl.a. brugt min faglighed i stillinger som underviser, it-konsulent og kommunikationsansvarlig. Jeg er iværksætter-typen, så jeg har en del spændende projekter bag mig og har siddet i mange bestyrelser og arrangørgrupper i foreningslivet. I dag arbejder jeg som selvstændig, især som musiker.

HC Molbech
Cand.mag.
Selvstændig
41 år
Bor i Aarhus

HC byder velkommen til Tech Masterclass 2 hos ITK på Dokk1. Emnet var open source, offentlige it-projekter og tværkommunalt samarbejde.

Tech Masterclass var en serie af møder, jeg tog initiativ til. Emnet var it og digitalisering, og her deltog politikere og borgere i samtale med fagfolk  Jeg er selv it-uddannet og har bl.a. arbejdet som it-konsulent på Folkeuniversitetet, men til disse møder sad jeg ligesom de andre politikere med for at lytte og bliver klogere. Møderne var desuden med til at sætte fokus på at vi mangler mere viden og kompetencer indenfor it på det politiske niveau.

Jeg foreslår at vi får oprettet et teknologiudvalg på lige linje med kommunens øvrige faste udvalg, der knytter fagfolk tættere på det politiske niveau i byrådets daglige arbejde. Med mig i byrådet får du desuden en person, der vil tænke i nye løsninger, nye teknologier og som vil kæmpe for at indføre mere agile (fleksible) tilgange på alle niveauer i det politiske arbejde.
Læs mere: Aarhus skal i førertrøjen med teknologi

Jeg har desuden en lang karriere bag mig som projektmager og kulturel iværksætter. Jeg har bl.a. været med til at starte kultur– og vidensfestivalen Århundredets Festival og har været projektchef og i bestyrelsen for en lang række frivillige foreninger. I dag lever jeg som musiker og selvstændig, så når jeg ikke arbejder med politik, kan du ofte finde mig i middelaldertøj på en markedsplads hvor jeg synger af karsken bælg.

Læs mere om den lokalpolitik, jeg har udviklet:
Kulturpolitik for Alternativet Aarhus – Vedtaget 28.08.2017
IT-politik for Alternativet Aarhus – Vedtaget 28.08.2017