Vi ser i øjeblikket en global krise hvor nationalisme, kapitalisme og alle de andre ismer, der opstod i 1800-tallet, kæmper deres dødskamp fordi vi står midt i et paradigmeskifte hvor de er en del af det gamle paradigme, som er ved at falde fra hinanden. Vi er nogen der formulerer os politisk om det, men selv hvis vi ikke gjorde det, ville vi alligevel bevæge os over i det nye paradigme simpelthen bare pga. de globale forandringer indenfor klima, teknologi osv., der presser os væk fra det gamle paradigme og over i et helt nyt.

Det er her, vi kan gøre en indsats politisk ved at hjælpe med at definere hvordan vi skal bevæge os ind i det nye paradigme, men skiftet kommer, om folk fra det gamle paradigme vil det eller ej. Paradigmeskiftet er allerede i fuld gang på global skala. Efter planen kommer der en Mars-mission i 2018 og den første kolonisering starter måske allerede i 2022. Den teknologiske udvikling går så latterligt stærkt, at vi slet ikke forstår det. Vi er ved fuldstændig at gentænke hvad det er at være menneske og bo på planeten, og i det perspektiv virker det meste aktuelle politik håbløst forældet og helt irrelevant i forhold til de meget større diskussioner, vi burde tage.

2025-planer med kernepunkter som topskattelettelser og tryghed for boligejerne, og den evigt fortsatte diskussion af danskhed? Really? Vi har måske en koloni på Mars i 2025 og en planet, der ser fuldstændig radikalt anderledes ud på alle niveauer. Alle systemer er i opbrud. Måske har vi i 2025 slet ikke et økonomisk system som vi kender det i dag fordi det er brudt sammen i mellemtiden.

Måske har vi begyndelsen til en verdensstat hvor alle nationer faktisk arbejder sammen om at løse de enorme globale problemer fordi de nuværende systemiske kriser simpelthen tvinger os til det. Og så hopper vi stadig med på diskussioner om noget så 1800-tals-romantisk som hvilken nationalitet, du føler dig som, selvom verden og menneskeheden er i fuld gang med at bevæge sig et helt andet sted hen. Nogen siger at revolutionernes tid er ovre. You ain’t seen nothing yet. Revolutionen er i fuld gang!

Menneskeheden står midt i en global og totalt gennemgribende forandring af hvad det vil sige i det hele taget at være menneske. Det er en bevidsthedsændring og et paradigmeskifte, vi slet ikke kan forstå konsekvenserne af. Det er på alle niveauer. Det er alle systemer, der i øjeblikket er i opbrud. Alle systemer. Den teknologiske udvikling går så sindssygt hurtigt at alt må gentænkes. De eksisterende samfundsstrukturer, virksomhedsformer, transportformer, økonomiske systemer, ja selv hvordan vi lever, bor og er sammen som mennesker er under opbrud. Menneskeheden og vores liv på planeten ser fuldstændig radikalt anderledes ud om bare 20 år. Vi kan slet ikke forestille os det.

Os der sidder og laver politik og indretter samfundssystemer, gør det lige nu ud fra det gamle paradigme, fordi vi ikke har forladt det endnu. Vi er vokset op med et tankegods og i samfund, der har rødder tilbage i industrialiseringen. Det er enormt svært for os ikke at tænke tanker om fremtidens samfund på en traditionel måde med alt det, vi har med i baggagen. Det er meget svært at bryde ud af et paradigme. Det er meget svært at lave gennemgribende bevidsthedsændringer. Men det kommer vi til at gøre alle sammen meget snart under alle omstændigheder pga. de globale og altomfattende forandringer, planeten gennemgår lige nu. Både pga. klima og en lang række andre faktorer, men især pga. teknologiskabte forandringer, der totalt ændrer alting.

Det er her, vi kan gøre en forskel med en global politik for Alternativet. Vi mærker at disse forandringer sker, men fordi vi stadig sidder i det gamle paradigme, har vi svært ved helt at gribe dem. Men vi mærker dem. Og vi kan hjælpe menneskeheden med at formulere gode visioner for overgangen til det nye paradigme. Til en radikalt ny måde at leve på planeten. Til en radikalt ny måde at være menneske. Til en radikalt ny måde at lave samfundssystemer og alle mulige andre strukturer i samfundet.

Sådan en vision for en global politik skal vi arbejde for. Vi skal ikke eksportere vores velfærdssystem til andre lande. Om få år giver det måske slet ikke mening at have lande med velfærdssystemer. Måske har vi en fuldstændig anden måde at håndtere global økonomi. Vi aner det ikke, men det er i hvert fald stensikkert at vi ikke kan lave en god global politik ud fra verden som den så ud i går.