Mærkesager til KV17

Alternativets overordnede mærkesager til kommunalvalget i Aarhus 2017: En kommune hvor beslutningerne tages borgernært og på et gennemsigtigt grundlag. Bæredygtig byudvikling hvor man tager hensyn til bynatur, biodiversitet og frirum for mennesker. Et Aarhus hvor alle aarhusianere har mulighed for at leve det liv, de ønsker, uanset køn, seksualitet, religion, etnicitet eller overbevisninger, og en […]

ÅRHUS-MANIFESTET

Alternativets Aarhus er empatisk og reagerer og handler på uretfærdighed. Her lytter vi til hinanden, tager hensyn til hinanden og skaber respektfulde løsninger for alle. Alternativets Aarhus er grøn og tager miljø- og klimaudfordringer alvorligt og skaber løsninger, der rækker langt ud i fremtiden. Her er der langt mere grønt mellem husene – og sammen […]

Dem og os

“Hvis I ikke er fra Lystrup, så smadrer jeg jer,” var den kontante besked fra en lokal bølle, der tydeligvis ikke syntes, at vi skulle være til et arrangement på skolen. Det er flere år siden, cirka deromkring hvor der blev kastet sten mod min bil, da jeg kørte under broen i Gellerupparken. Til en […]

Kandidatgrundlag KV17

Til opstillingsmødet for byrådskandidater i Alternativet Aarhus 4/2 2017 har kandidatudvalget udarbejdet et skema, som jeg har udfyldt således: På hvilken måde har du vist din interesse for Alternativets arbejde – som parti og bevægelse? Jeg har siden min indmeldelse været meget aktiv i det organisatoriske arbejde, særligt med opstarten af Alternativet Aarhus. Her var […]