byudvikling

Mærkesager til KV17

Alternativets overordnede mærkesager til kommunalvalget i Aarhus 2017: En kommune hvor beslutningerne tages borgernært og på et gennemsigtigt grundlag. Bæredygtig byudvikling hvor man tager hensyn til bynatur, biodiversitet og frirum for mennesker. Et Aarhus hvor alle aarhusianere har mulighed for at leve det liv, de ønsker, uanset køn, seksualitet, religion, […]

Byudviklingen tilbage til byen

Der skal en ændring af adfærden til – ja, måske ligefrem en ny politisk kultur i byrådet og forvaltningen, hvis ikke store beslutninger alene skal tages af få personer i små magtfulde netværk. Ser man tilbage på de sidste fire år, er det tydeligt, at der skal helt nye stemmer […]

Kultur på dagsordenen

Den 7/9 var jeg med til at afholde det tværpolitiske arrangement Tænk Kultur. Her deltog lokale politikere i kreative samtaler ved bordene, og der kom mange gode forslag og input ud fra de temaer, der blev slået an af de tre oplæg. Vi kom både omkring frivillighed, borgerinddragelse og byudvikling […]

Forandring i fællesskab

Aarhus Kommune oplever i øjeblikket en fantastisk mobilisering af civilsamfundet. Det vælter frem med initiativer lige fra deleøkonomiske projekter til skraldecaféer og folk, der organiserer sig for at samle affald i deres nærområde. Gadelaug opstår i byens kvarterer, og lokale råd og foreninger opstår i oplandsbyerne, hvor beboerne finder sammen […]

Kandidatgrundlag KV17

Til opstillingsmødet for byrådskandidater i Alternativet Aarhus 4/2 2017 har kandidatudvalget udarbejdet et skema, som jeg har udfyldt således: På hvilken måde har du vist din interesse for Alternativets arbejde – som parti og bevægelse? Jeg har siden min indmeldelse været meget aktiv i det organisatoriske arbejde, særligt med opstarten […]

Byudvikling i Aarhus

Vi har i den grad brug for en ny politisk kultur hvor der i langt højere grad bliver lyttet til borgerne i Aarhus Kommune. Der har de sidste mange år været meget velbegrundede indsigelser og stor folkelig modstand mod mange af kommunens byggeprojekter og ændringer i lokalplanerne, men alligevel ser […]