demokrati

Fra grundlov til flydende forfatning?

Naturens rettigheder, borgernes digitale frihedsrettigheder eller kongens rolle. Der er mange ting, man kan tage fat på i en diskussion af Grundloven og hvad der kunne ændres. Men hvad med en diskussion om hvordan vi i det hele taget ændrer vores forfatning? Kunne man forestille sig en forfatning, der var […]

Kandidatgrundlag 2018

Præsentationsvideo til opstillingsmøde for valg af folketingskandidater i Alternativets Storkreds Østjylland 17/3 2018: Mit kandidatgrundlag kan læses her: Se som PDF: HC Molbech Kandidatgrundlag 2018   HC Molbech Cand.mag. i Informationsvidenskab, supplering på Statskundskab. Født i Herning i 1976 og vokset op på en gård nær Ringkøbing. Flyttede til Aarhus […]

Mærkesager til KV17

Alternativets overordnede mærkesager til kommunalvalget i Aarhus 2017: En kommune hvor beslutningerne tages borgernært og på et gennemsigtigt grundlag. Bæredygtig byudvikling hvor man tager hensyn til bynatur, biodiversitet og frirum for mennesker. Et Aarhus hvor alle aarhusianere har mulighed for at leve det liv, de ønsker, uanset køn, seksualitet, religion, […]

Valgfesten er i gang!

Dialog, involvering og engagement var nogle af kodeordene til dagens to paneldebatter. På Frydenlundskolen var hundreder af unge fra Danmark og resten af Europa samlet til debat om demokrati. Virkeligt inspirerende, og med efterfølgende gode samtaler med meget engagerede unge, der stillede spørgsmål til både demokratiet og hvordan de kunne […]

Forandring i fællesskab

Aarhus Kommune oplever i øjeblikket en fantastisk mobilisering af civilsamfundet. Det vælter frem med initiativer lige fra deleøkonomiske projekter til skraldecaféer og folk, der organiserer sig for at samle affald i deres nærområde. Gadelaug opstår i byens kvarterer, og lokale råd og foreninger opstår i oplandsbyerne, hvor beboerne finder sammen […]

Der er brug for et nyt ungdomsoprør

Det er et kæmpe stort problem for demokratiet at medierne ikke kaster sig over sager som aftalen om Nordsøolien, partistøtte fra Mærsk, eller erhvervsklubberne hos Venstre, der giver direkte indflydelse hos siddende ministre, så det i betragtelig grad minder om korruption. Da jeg tog min supplering på Statskundskab for mange […]