kultur

Mærkesager til KV17

Alternativets overordnede mærkesager til kommunalvalget i Aarhus 2017: En kommune hvor beslutningerne tages borgernært og på et gennemsigtigt grundlag. Bæredygtig byudvikling hvor man tager hensyn til bynatur, biodiversitet og frirum for mennesker. Et Aarhus hvor alle aarhusianere har mulighed for at leve det liv, de ønsker, uanset køn, seksualitet, religion, […]

Kulturpolitik

Alternativet Aarhus 2017-2020 Forslagsstillere: Kulturgruppen v/HC Molbech Vedtaget på politikmødet 28.08.2017.   Indledning I Aarhus Kommunes kulturpolitik for 2017-2020 fremgår det af en analyse fra Epinion at der er to tydelige topscorere til spørgsmålet “Hvad gør især, at Aarhus er en god by for dig?”. Det er hhv. Kulturliv med […]

Kultur på dagsordenen

Den 7/9 var jeg med til at afholde det tværpolitiske arrangement Tænk Kultur. Her deltog lokale politikere i kreative samtaler ved bordene, og der kom mange gode forslag og input ud fra de temaer, der blev slået an af de tre oplæg. Vi kom både omkring frivillighed, borgerinddragelse og byudvikling […]

Kandidatgrundlag KV17

Til opstillingsmødet for byrådskandidater i Alternativet Aarhus 4/2 2017 har kandidatudvalget udarbejdet et skema, som jeg har udfyldt således: På hvilken måde har du vist din interesse for Alternativets arbejde – som parti og bevægelse? Jeg har siden min indmeldelse været meget aktiv i det organisatoriske arbejde, særligt med opstarten […]

Politisk laboratorium: Kunst og kultur

Den 11/10 afholdt jeg et politisk laboratorium sammen med vores partigøgler Jon. Emnet var kunst og kultur, og formålet med laboratoriet var at få gode idéer på banen og kunne formulere forslag, der kan bruges af Alternativets politiske sekretariat i arbejdet med at udvikle konkrete forslag indenfor kunst og kultur. […]