teknologi

Mærkesager til KV17

Alternativets overordnede mærkesager til kommunalvalget i Aarhus 2017: En kommune hvor beslutningerne tages borgernært og på et gennemsigtigt grundlag. Bæredygtig byudvikling hvor man tager hensyn til bynatur, biodiversitet og frirum for mennesker. Et Aarhus hvor alle aarhusianere har mulighed for at leve det liv, de ønsker, uanset køn, seksualitet, religion, […]

It-politik

Alternativet Aarhus 2017-2020 Forslagsstillere: Digitaliseringsgruppen v/HC Molbech og Hans Peter Erbs-Hansen Vedtaget på politikmødet 28.08.2017.   Indledning Følgende forslag handler primært om etablering af en kommunal it-politik i Aarhus Kommune, samt et teknologiudvalg med ansvar for at udvikle og implementere denne politik på tværs af institutioner og forvaltninger i magistratsafdelingerne. […]

Aarhus skal i førertrøjen med teknologi

Aarhus har et universitet i verdensklasse og masser af kreative iværksættere. Byen er i en rivende udvikling og fyldt med folk, der har indsigt i brugen af nye teknologier, fra serviceydelser til at gøre kommunens it-systemer smartere. Men vi skal i førertrøjen, derfor skal Aarhus have et teknologiudvalg. Når man […]

Kandidatgrundlag KV17

Til opstillingsmødet for byrådskandidater i Alternativet Aarhus 4/2 2017 har kandidatudvalget udarbejdet et skema, som jeg har udfyldt således: På hvilken måde har du vist din interesse for Alternativets arbejde – som parti og bevægelse? Jeg har siden min indmeldelse været meget aktiv i det organisatoriske arbejde, særligt med opstarten […]

Paradigmeskiftet i global politik

Vi ser i øjeblikket en global krise hvor nationalisme, kapitalisme og alle de andre ismer, der opstod i 1800-tallet, kæmper deres dødskamp fordi vi står midt i et paradigmeskifte hvor de er en del af det gamle paradigme, som er ved at falde fra hinanden. Vi er nogen der formulerer […]

Vi står på tærsklen til en ny revolution

Vi vil opleve voldsomme forandringer, der kommer helt tæt på os selv i det trygge Danmark. Men det er gennem kriser, vi udvikler os. Både personligt og på global skala. Positive forandringer er gennem tiden blevet til gennem revolutioner fremprovokeret af kriser. Det er måske lige præcis der, vi står […]

Hvad kan vi gøre ved hævnporno?

Det er 20 år siden, jeg lavede min første hjemmeside. Dengang var alt det med internettet og digital kommunikation enormt uskyldigt. Det handlede i meget høj grad om nemt at kunne få adgang til informationer og selv at kunne dele ud af sine egne informationer. Pludselig havde alt og alle […]

Fremtidens byer er uden privatbilisme og parkeringspladser

Jeg har en bil. Den har jeg, og kører jævnligt selv i, fordi jeg har et transportbehov, der ikke praktisk lader sig løse på andre måder. Men jeg har faktisk overhovedet ikke lyst til at eje en bil eller at skulle sidde bag rattet og føre den. Jeg vil meget […]