Tech Masterclass var en serie af møder, jeg tog initiativ til. Emnet var it og digitalisering, og her deltog politikere og borgere i samtale med fagfolk. Jeg er selv it-uddannet og har bl.a. arbejdet som it-konsulent på Folkeuniversitetet, men til disse møder sad jeg ligesom de andre politikere med for at lytte og blive klogere. Møderne var desuden med til at sætte fokus på at vi mangler mere viden og kompetencer indenfor it på det politiske niveau.

Billedet ovenfor: Jon Skjerning-Rasmussen og Thomas Huulbæk Titanium er de to it-tovholdere, der i øjeblikket leder et pilotprojekt med at teste open source-systemet Polis i en dansk kontekst. Dette internetbaserede system benytter Taiwans regering til at vedtage lovgivning med direkte involvering af borgerne i den demokratiske proces. Vi hørte om erfaringerne med det, og om hvad potentialerne er for udvikling af demokratiet i Danmark ved hjælp af internetbaserede systemer til afstemninger og direkte brugerinvolvering i politikformulering og beslutningsprocesser. Læs mere om Polis: https://pol.is/gov

Se materiale fra møderne her:

Tillid og kvalitet i software – Johan Abildskou

OS2 – Offentligt Samarbejde – Open Source– Rasmus Frey
Open Source – Forretningsmodellen over dem alle – Morten Kjærsgaard
Offentlige IT-projekter – hvorfor er det så svært? – Leif Sørensen
Kommunale fællesskaber og digitale assistenter – Jon Badstue Pedersen

EUs persondataforordning – Jens Hörlyck

Referat-Masterclass1-Tillid
Referat-Masterclass2-OpenSource