“Det er tilladt at blive klogere”

Tech Masterclass KV17 Aarhus er et tværpolitisk samarbejde for at få IT sat på den lokalpolitiske dagsorden.

Hovedformålet er at gøre byrådskandidater og politisk interesserede i Aarhus klogere på de udfordringer og muligheder, den teknologiske udvikling, særligt den informationsteknologiske, giver os i en kommunal kontekst.

Hermed håber vi at kunne få IT sat på dagsordenen op til kommunalvalget 21/11, så vi kan få gjort det til et politisk emne, der diskuteres på lige linje med integration og alt det andet, vi nok skal komme til at tale om også.

Indholdet i møderne er temaer som Demokrati, Sikkerhed, Tillid, Offentlige it-projekter, Iværksætteri og Erfaringer fra andre kommuner.

Til hvert møde er alle borgere samt partierne i Aarhus inviteret. Deltagerne fra partierne er med for at blive klogere, ikke for at stå i et panel og debattere. Formen er oplæg fra videnspersoner/fageksperter med efterfølgende samtale.

Værterne er Ouafa Rian (RV) og HC Molbech (Alt).

Præsentation af oplægsholdere og temaet for de enkelte møder bliver annonceret når det ligger helt fast. Men sæt kryds i kalenderen og glæd dig til at komme og blive klogere.

Onsdag 7. juni – Tech Masterclass 1
Torsdag 10. august – Tech Masterclass 2
Onsdag 6. september – Tech Masterclass 3
Onsdag 11. oktober – Tech Masterclass 4
Onsdag 1. november – Tech Masterclass 5

Tidspunkt: 19.00-22.00
Sted: Stiften Lounge, FO-byen, Frederiksgade 78B, 8000 Aarhus C

Alle er velkomne og der er gratis adgang.

Læs mere om de enkelte møder på:


facebook.com/TechMasterAarhus

Kontakt værterne:


Ouafa Rian
+45 20655409
ouafa@rian.dk
facebook.com/ouafa.rian


HC Molbech
+45 60609096
hcmolbech@alternativet.dk
facebook.com/hcmolbech